Door Ad de Bruin op 3 mei 2015

1 Mei: Rozen en jubilea

De PvdA afdeling heeft de goede gewoonte om op 1 mei alle leden boven de 65 jaar een bosje rode rozen of rode tulpen aan te bieden als 1 mei moment, de dag waarop we stilstaan bij de strijd die nodig was en is opdat werknemers hun arbeid onder goede voorwaarden en veilige condities kunnen doen.

En de PvdA landelijk heeft het gebruik om leden die al heel lang lid zijn te huldigen met een speld. Dat geldt voor jubilea data zoals 25 jaar. Dit jaar kende de afdeling één persoon die al 65 jaar onafgebroken lid is van de Partij. Betrokkene vond dat niets bijzonders en wil de speld in stilte ontvangen. Daarnaast twee partijgenoten met een 25 jarig jubileum: Janny van de Pol kreeg de speld uit handen van Marije Eleveld en Harry van Huijstee; Ans Brinkhuis was niet in Ede en krijgt haar speld op een later moment. Beide dames stimuleerden elkaar om lid te worden en werden dat op hetzelfde moment door aansporing van Bep Pampiermolen.

Ad de Bruin

Ad de Bruin

Sinds midden jaren zeventig ben ik lid van de Partij van de Arbeid. Aangestoken door de ideeën en het enthousiasme waarmee Joop den Uyl de Partij van de Arbeid handen en voeten gaf. Het motto van destijds was het delen van macht, kennis en inkomen. In onze huidige maatschappij thema’s die nog steeds actueel zijn.

Meer over Ad de Bruin