Door op 31 januari 2016

Rondje noordelijk gebied Ede: van ruilverkaveling tot klompenpad

De noordelijk gelegen dorpen van de gemeente Ede bezoeken en zien door de ogen van een expert met geweldige uitleg over het hoe en waarom dingen daar zo zijn of zich ontwikkelen. Geert Butz nam Harry van Huijstee, Karin Bijl en mij een middag mee op tournee. Het was een superleuke en ook interessante middag. Maar ook nuttig, omdat en een nieuwe ‘Visie op het Buitengebied Gemeente Ede’ in ontwikkeling is en de raad daarover moet besluiten.
Drie uur rondrijden door dit gebied levert een schat aan informatie op. Over de ontwikkeling van het prachtige afwisselende landschap met open weilanden, coulissen, voormalige veenafgravingen, de engen, de bebouwing (sloopmeters en functiewisseling), handelsroutes en over de aard van de bevolking.

Een impressie

De Driesprong
De Driesprong heeft al tientallen jaren geleden een enorme verandering ondergaan. Zo zijn daar nagenoeg alle agrarische bedrijven verplaatst en op die plekken is rondom een groene enclave woningbouw teruggekomen. Een ingewikkeld proces met individuele benadering van alle betrokkenen. Dit proces heeft destijds als landelijk voorbeeld gediend voor de vele herverkavelingen die overal hebben plaats gehad. Natuurlijk met de nodige aanpassingen aan de eisen van de tijd, maar toch: iets wat niet veel mensen weten, maar waar we als Ede trots op kunnen zijn.

Bos rond Ede
Wat veel Edenaren niet weten: de bossen rond Ede, zoals het Edese bos in eigendom van de Gemeente Ede en ook de Hoge Veluwe zijn aangeplant. De woeste gronden en stuifzanden zorgden voordien voor veel problemen. Zo werd bijvoorbeeld Wekerom door de opmars van het stuifzand gedwongen ooit verplaatst. Maar er gebeurt meer. Grondeigenaren krijgen de mogelijkheid om landgoederen te creëren. Men is verplicht om minimaal 5 hectaren grond in natuurgebied te veranderen waarbij men dan ook drie huizen op het terrein mag bouwen. Mooi is het te zien dat deze landgoederen aansluiten op bestaande natuurgebieden, zoals onlangs nog Landgoed De Valouwe.

Industrie
In het buitengebied rond Wekerom, Harskamp, Otterlo en De valk zijn diverse bedrijven gevestigd die vaak faciliterend of aanvullend zijn op de agrarische bedrijvigheid en de nodige werkgelegenheid bieden. Ze groeien echter soms uit hun jas en passen dan niet meer op de plek waar ze ooit gevestigd zijn. Daarom is in Wekerom het bedrijventerrein Het Laar ontwikkeld. De invulling van de 21 kavels heeft tijdens de crisis wat vertraging opgelopen, maar dat lijkt te lukken.

Gemeenschapszin
In zowel Wekerom als De Valk is de afgelopen jaren een Kulturhus gevestigd. Buurthuizen die het hart van de gemeenschap vormen. Een plek voor verenigingsactiviteiten en waar ook medische voorzieningen gevestigd zijn. Met als hoofddoel ontmoeting en omzien naar elkaar, wat in deze gemeenschappen nog diep geworteld zit.

Klompenpaden
Een koffiestop is altijd welkom. We belanden aan de Hogevalkseweg in het lokale winkeltje ’t Schuurtje. Deze uit de hand gelopen hobby biedt naast een leuke pleisterplaats, zowel binnen als buiten in de theetuin, verrassende zaken. In de bijbehorende winkelruimte verkoopt men allerlei lokale en regionale streekproducten. Er zijn inmiddels 50  klompenpaden in ons land, waarvan 10 op Edes grondgebied. Men kan bij ’t Schuurtje een klompenpadwandeling starten, het Valkschepad, dat zorgt voor 11 kilometer wandelplezier.