Door Simon van de Pol op 16 maart 2015

18 maart: Stem ook voor het Waterschap; Stem PvdA

De waterschappen zijn ooit gestart vanuit boeren en industriëlen die zich wapenden tegen het water. Hun invloed is nog altijd heel groot. Het werk van het Waterschap is meer omvattend geworden: Rioolzuivering, kwaliteit van water ook in stedelijk gebied,  beheer en toegang tot natuur langs watergangen, etc..

Het bestuur van het waterschap lijkt ingewikkeld. Ouderwetse benamingen worden gekoesterd. De voorzitter van een Waterschap is een fulltime baan en wordt Dijkgraaf genoemd; de dagelijks bestuurders hebben een deeltijd baan en heten Heemraden. Het Algemeen Bestuur is te vergelijken met een Gemeenteraad met één groot verschil:  In het AB van ons Waterschap worden op 18 maart slechts 22 van de 28 zetels gekozen. De andere zes worden benoemd: drie door de landbouworganisaties en drie door de Kamer van Koophandel.

Mensen uit de stad en de dorpen brengen samen een groot deel van de waterschapsbelastingen op. De PvdA vindt dat het Waterschap meer moet investeren in de waterinfrastructuur in steden en dorpen! En de aandacht voor natuur kan beter.

In het Algemeen Bestuur zijn de leden van SGP, CDA en VVD vaak natuurlijke bondgenoten van de benoemde mensen uit landbouw en Industrie.

Links en goed beschouwd stedelingen en dorpelingen hebben het in het Waterschapsbestuur daarmee niet gemakkelijk. Om te kunnen knokken voor veiligheid, schoon water en natuur is de steun van progressieve mensen hard nodig.

Daarom; stem op 18 maart ook op het Waterschap. En stem PvdA!

Op de foto Liesbeth van Dijk uit Ede, op lijst 1 PvdA nummer 5.

Het PvdA verkiezingsprogramma vindt je op:

http://fractiepvdagelderland.nl/wp-content/uploads/2015/01/PvdA-Verkiezingsprogramma-Vallei-en-Veluwe.pdf

Een korte oproep van Eppo Gutteling, nummer twee op de lijst 1, de lijst van de PvdA vindt je onder: Waterschap Eppo