Door Henk Buikema op 16 september 2016

Kwartaalverslag fractie PvdA mei-juli 2016

Het derde kwartaal was een druk kwartaal ondanks dat het begon en eindigde met een reces. Hieronder een verslag van de fractie secretaris:

Onrust veldhuizen

Het mei reces begon meteen met onrust in de wijk Veldhuizen. In de eerste week van mei werd het voormalige theehuis in winkelcentrum Lindenhorst gesloten en vervolgens werd de wijk lastig gevallen  door een aantal autobranden. Er was veel negatieve publiciteit rond de wijk. Op zondag 8 mei is er een optocht georganiseerd door SamenStede om een tegengeluid te laten horen waar Rasit en Henk namens de fractie ook mee aan hebben deelgenomen. In de maanden mei en juni hebben de autobranden veel stof doen opwaaien, ook in de raad is herhaaldelijk over Veldhuizen gesproken en we hebben ons standpunt via de website gecommuniceerd.

In de maand juni hebben we de PvdA-leden uit Veldhuizen specifiek uitgenodigd om te kijken hoe ze de onrust in de wijk hebben ervaren. Dit leverde 1 reactie op in de persoon van Thijs van Geerenstein, een jong lid van 20 jaar. Het mooie is dat Thijs nog steeds de fractievergaderingen bezoekt.

Thema WMO

Op zaterdag 21 mei zijn Harry en Henk naar een themadag van de PvdA geweest over de WMO.

Aantal zaken waren opvallend: het oormerken van geld wordt afgeraden, hiermee verlies je flexibiliteit en komt het maatwerk in de zorg in het geding. Reserveren n.a.v. een plan kan wel. Belangrijk hierbij is om zorg op maat dichtbij te organiseren, geld komt hierbij op de 2e plaats. Denken vanuit de behoefte, vanuit de zorg en  niet vanuit het budget.

Bezoek John Kerstens

Op 30 mei heeft de fractie een avond met John Kerstens georganiseerd in het gemeentehuis over de ontwikkelingen bij Permar. Uit het verslag op de website blijkt dat het een prima avond was die vooral door medewerkers en directie van Permar is bezocht. De afspraak is dat we met John Kerstens in het najaar nog een vervolg op deze avond organiseren.

Werkbezoeken

In de periode mei/juni heeft de fractie veel bezoeken gebracht bij allerlei organisaties en hier volgt een greep uit de bezoeken:

  • Op het gebied van de particiaptiewet: het Participatieteam waar een aantal jobcoaches van Permar zorgdragen voor de nieuwe instroom van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Tot nu toe werkt dit team heel goed en hebben veel resultaten met het begeleiden van mensen naar werk.
  • Ria heeft een ochtend meegedraaid in een programma Rechten en Plichten in de bijstand.
  • Er is een bezoek gebracht aan de praktijkschool van het Streek.
  • Harry en Karin zijn op bezoek geweest bij Woonstede.
  • Karin is bij het sportcafé van Sportservice op bezoek geweest.
  • De hele fractie was bij de Iftarmaaltijd in het Kernhuis.
  • Harry heeft ook nog een Iftarmaaltijd in de Gelderhorst bezocht.
  • Verder waren er excursies naar o.a. het buitengebied (Karin, Ria en Harry) en wijken/dorpen.

Voorbereiding standpunt Huishoudelijke Hulp

In de fractie hebben we ook uitvoerig gesproken over de toekomst van de huishoudelijke hulp.  Wordt het een algemene voorziening voor iedereen die daar behoefte aan heeft, of wordt het een maatwerkvoorziening waarbij er met iedere aanvraag ook een indicatiestelling moet plaatsvinden? We zijn er nog niet uit, maar in het volgende kwartaal moeten we hier wel een standpunt over innemen.

Perspectiefnota:

Bij de behandeling van de perspectiefnota hebben we begin juli een aantal moties ingediend:

-de motie over het tegengaan van voedselverspilling is aangenomen.

-de motie over studeren ondanks schulden is ook aangenomen,

-de motie over laaggeletterdheid is ook aangenomen,

-de motie over anoniem solliciteren bij de gemeente Ede is afgewezen.

Uiteraard volgen we de komende periode wat er naar aanleiding van deze moties aan beleid wordt ontwikkeld.

Vriendelijke groet,
Henk Buikema,
Fractiesecretaris PvdA Ede

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema