Door Henk Buikema op 7 oktober 2016

Talentontwikkeling Kuiperplein 31

De fractie is op 13 oktober van harte akkoord gegaan met de verbouwing en het inrichten van het gebouw aan het Kuiperplein  (Perron 31) om geschikt te zijn voor wat heet de talent ontwikkeling van onze jeugd op het gebied van pop en muziek. Wel is nadrukkelijk aan de wethouder gevraagd te borgen dat er voor àlle jongeren, dus breder dan alleen muzikale talenten, activiteiten worden ontwikkeld.

De PvdA fractie heeft eveneens ingestemd met een motie waarin de wethouder gevraagd wordt om te onderzoeken dat het gebouw ook kan worden bezocht  door  mensen met een handicap.

In een eerdere bijdrage in de oordeelvormende vergadering gaf de fractie al haar standpunten aan:

De PvdA vindt een poppodium in Ede een prima zaak. De PvdA wilde graag opheldering over hoe de stichting die over het beheer van het gebouw gaat zich verhoudt tot de gemeente. De wethouder heeft daar in zijn memo duidelijk op geantwoord en wat ons betreft is dat prima.

Dat Kuiperplein 31 opgeknapt moet worden, was en is voor de PvdA ook helder. En dat er in de plannen goed samengewerkt wordt met  ROC A12 is ook mooi.

Punt is en blijft: waar halen we het geld vandaan? Ik heb begrepen dat het uit de middelen komt voor preventieve jeugdactiviteiten. Als we kijken naar het hele plan en de bedoeling van het opknappen van Kuiperplein 31 gaat het volgens de PvdA om het inrichten van een cultureel jongerencentrum met een groot accent op talentontwikkeling op het gebied van muziek. Wat doet de stichting als zich 60+ ‘ers melden om met hun bandje te oefenen in de ruimte aan het Kuiperplein? Ik vermoed dat ze de ruimte krijgen en dat is maar goed ook.

Het bevestigt voor ons temeer dat het om een cultureel centrum gaat. En 200.000 euro voor het opknappen van een cultureel centrum uit de financiële middelen voor preventieve jeugdactiviteiten halen, dat is waar het voor de PvdA knelt.

Preventieve jeugdactiviteiten zoals er bijvoorbeeld zijn in Apeldoorn. Daar bereik je een heel andere doelgroep mee. In het project OSSO: op straat sportief ontmoeten bijvoorbeeld. Daar organiseert men voetbaltrainingen en toernooien door alle wijken heen, gedurende het hele jaar, dus ook in de wintermaanden in gymzalen. Hier zijn veel stagiaires van het ROC bij betrokken.

Als we dan kijken naar bijvoorbeeld Kernhem waar jongeren elkaar niet kunnen ontmoeten in de wijk, laat staan sportief. Er is slechts één voetbal speelplaats in een grote wijk. Zeggen we dan tegen de jongeren in Kernhem: nog even wachten, want we hebben nu eerst het geld nodig voor het poppodium?

Jongerenactiviteiten die breder zijn dan het ontwikkelen van muzikale talenten verdienen veel meer aandacht en het was mooi geweest als die naast deze plannen benoemd zouden zijn.

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema