Door op 15 december 2016

Over drie miljoen extra voor Ede

Door de aantrekkende economie gaat het financieel veel beter met Nederland. Dat betekent dat Ede vande Rijksoverheid dit najaar 3 miljoen euro extra te besteden heeft gekregen. Het college heeft een voorstel gedaan hoe deze euro’s te gebruiken om wensen van de raad waar te maken en investeringen naar voren te halen. Ook zijn er voorstellen gedaan om gevolgen van eerdere bezuinigingen te verzachten of teniet te doen. Hiernaast wil het college nog 1,5 miljoen euro in een impulsfonds voor het sociaal domein (zorg, participatie en jeugd) investeren.

Namens de PvdA heb ik  tijdens het raadsdebat van 15 december 2017 over de voorstellen het volgende gezegd:

Nu sinds gisteren bekend is dat onze wethouder Marije Eleveld vertrekt, wil ik vast benadrukken dat we trots op onze wethouder zijn en dat het deze week wel extra mooi uitkomt dat ze mooie plannen voor de sociale woningbouw heeft kunnen presenteren.Daar heeft ze zich gedurende haar raadslidmaatschap en haar wethouderschap altijd heel sterk voor gemaakt.

Ook is het mooi dat onze economie weer aantrekt. Als gevolg hiervan krijgen we als gemeente weer wat meer financiële ruimte : 3 miljoen structureel. Omdat we nog steeds in een financieel heel gezonde gemeente leven, mede dankzij het financiële beleid van onze wethouder, kunnen we deze miljoenen investeren in Ede en is het niet nodig om gaten in de begroting te dichten!
De PvdA is het er volmondig mee eens om deze te investeren in een verbonden Edese samenleving en zeer te spreken over voorgenomen maatregelen, waarvan ik er hier een aantal benoem:

– Erg goed vinden wij het om bewoners en vrijwilligers te stimuleren en te steunen bij hun werk. Daarbij denk ik  aan de vrijwilligers van Humanitas,  de vele vrijwillige medewerkers van Malkander en van Vluchtelingenwerk, de vrijwilligers van het Taalhuis, bij de sportclubs en nog heel veel anderen.
Onze maatschappij kan niet zonder hen en zij verdienen onze steun.Extra aandacht is er daarbij ook voor de buurthuizen in de Maandereng en de Rietkampen. Wat ons betreft hoort een buurthuis het hart van een wijk te zijn. We vragen steeds meer van inwoners en dan is het goed dat we investeren in buurthuizen om van daaruit de initiatieven uit de samenleving een boost te kunnen geven.

– De openbare ruimte in Veldhuizen verder verbeteren, daar hebben we hebben hier al vaker voor gepleit. Zelf hebben we tijdens NLdoet ook praktisch een handje geholpen in de Hondekop: prima dat dit weer opgepakt wordt.

– Tegengaan van radicalisering op scholen, bestrijden van discriminatie binnen onderwijs en stages. Ook hier hebben we regelmatig aandacht voor gevraagd.
Wij stellen ons voor om hierbij te werken aan stageplekken voor jongeren die veel moeite hebben om die te krijgen. We weten dat bepaalde groepen Nederlanders nog steeds veel lastiger een stageplek bemachtigen dan anderen. En zonder stageplek kun je vaak je opleiding niet afronden en wordt het bijna onmogelijk een goede werkplek te vinden.

– Ook komen er extra kunstgrasvelden, een plek voor het platform militaire historie, extra budget voor kleine projecten in wijken.
Het verlagen van de eigen bijdrage van de school aan muziekonderwijs met 5 euro per leerling draagt bij aan de culturele ontwikkeling van basisschoolleerlingen en is de invulling van onze eerder door de raad aangenomen motie.

We missen zeker nog wel een paar onderwerpen uit de overige moties die bij de begroting vorige maand zijn aangenomen. Ik denk dan aan het bestrijden van dylectie.  Ik neem aan dat dit wel in de koker zit en de financiële consequenties bij de volgende perspectiefnota bekend zullen zijn.

Alles overziend vindt de PvdA dit een mooi geheel aan maatregelen gericht op het versterken van onze Edese verbonden samenleving.