Door op 11 mei 2017

Topsporthal in Ede!

Deze week hebben we als fractie ingestemd met extra geld voor de bouw van de zogeheten topsporthal aan de Zandlaan in Ede. Makkelijk was dat niet. Vorige maand werden we enigszins verrast door een mondelinge mededeling van D66-wethouder Johan Weijland: de hal zou 1 miljoen euro duurder uitvallen dan in 2015 met de gemeenteraad was afgesproken. Als oorzaak noemde Weijland duurdere materialen en krapte op de bouwmarkt. De crisis is gelukkig voorbij, maar dat heeft hier ook een keerzijde: het is anders dan enkele jaren geleden moeilijker om een aannemer te vinden. Gevolg voor de rekening: geen 10,5 maar 11,5 miljoen euro. Hiervan draagt de provincie overigens 2,5 miljoen euro bij.

Bovendien werd de raad een jaarlijkse bijdrage van 75.000 euro gevraagd om de exploitatie rond te krijgen. Door de duurdere bouw en het wegvallen van de oorspronkelijk geplande squash- en klimhal bleek de exploitatie niet meer kostendekkend. Naast de gemeente draagt ook ROC A12, die overdag gebruik gaat maken van de sporthal, jaarlijks bij aan de exploitatie.

Als fractie hebben we hier uitvoerig over gesproken. We zijn als PvdA voorstander van sport en bewegen. Het werkt preventief tegen aandoeningen, op het sportveld komen mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar tegen en je leert er in teams te werken en met winst en verlies om te gaan. Bovendien is de oude Reehorst nu echt aan vervanging toe en ligt er nog steeds een goed plan om de nieuwe sporthal optimaal te benutten: overdag maken studenten van ROC A12 er gebruik van en in de avonduren en weekenden verschillende sportverenigingen.

In het debat dat volgde tussen de wethouder en de raad heb ik namens onze fractie twee toezeggingen gevraagd en gekregen: de sportverenigingen die gebruik gaan maken van de hal gaan niet méér huur betalen dan die voor de Peppel. En Sportservice Ede, de uitbater, gaat eraan werken dat in daluren en zomermaanden – als de studenten vakantie hebben en de zaal leeg is – de hal toch zo goed mogelijk gebruikt gaat worden. Denk aan clinics voor de buurtjeugd of regionale en landelijke sportevenementen.

Alles in overweging genomen – broodnodige vervanging van de Reehorst, geen extra huur voor de clubs, optimaal benutten van de zaal en het belang van sport voor Edenaren – konden we als fractie instemmen. We vinden de hal die er in 2018 komt nog steeds een aanwinst voor Ede.

Met deze hal zijn we een stap dichterbij alle doelstellingen gekomen in de sportnota Ploegenspel 2.0, die gaat over het sportbeleid in Ede. Deze nota is nog voor de zomer volledig uitgevoerd. Voor de PvdA reden de wethouder te vragen met een vervolg te komen voor de komende jaren. Want sport en bewegen blijft voor ons een belangrijk onderwerp.