Door op 25 juni 2017

Canvassen in de Kolkakkerbuurt

Zaterdag 10 juni zijn we in de in het kader van PvdA in de Buurt in de Kolkakkerbuurt op bezoek geweest. Nadat donderdagavond de nieuwbouw en renovatieplannen voor deze wijk in de gemeenteraad waren gepresenteerd door Gemeente, Woonstede en de Bewonerscommissie waren we erg benieuwd hoe de wijk denkt over al deze veranderingen.

Met de vragen; wat gaat er goed in uw buurt, wat kan beter en hoe kijkt u tegen de plannen voor de kolkakkerbuurt aan gingen we langs de deur. Ook de rol van de gemeente met betrekking tot het informeren van de wijk werd voorgelegd.

Het is leuk om in een persoonlijk gesprek in de wijk te kunnen ophalen wat er leeft en welke zorgen er zijn. We hebben een aantal mensen heel openhartig kunnen spreken en waarderen de input. De sociale omgang en het zorgen voor elkaar wordt in de wijk als positief ervaren door velen. We hopen dat dat straks in de nieuwe wijk wordt behouden.

Hieronder 5 punten van zorg en aandacht die door meerdere bewoners werden genoemd :

 • Een aantal bewoners geeft aan dat ze minder inschrijfjaren hebben omdat ze binnen de wijk verhuisd zijn. Ook zijn er bewoners die vanuit eerdere renovatieplannen elders in Ede destijds zijn moeten verhuizen. Dit wordt als oneerlijk ervaren.
 • Nu het erop lijkt dat alle plannen doorgaan leven er veel praktische vragen met betrekking tot de renovaties/nieuwbouw zoals bijvoorbeeld
  • of er huurgewenning wordt toegepast?
  • hoe de nieuwbouwwoningen ingedeeld worden?
  • is er ondersteuning wanneer je zelf de verhuizing niet kan regelen?
  • mensen geven aan psychische problemen te hebben en op te zien tegen de verhuizing(en) en veranderingen
 • Onderhoud van de openbare ruimte is niet voldoende. Men begrijpt dat er niet veel meer wordt geïnvesteerd maar ervaart ook verloedering van de wijk op sommige plekken. Als voorbeeld wordt de Brinkweg genoemd.
 • Verkeersveiligheid; de Verlengde Maanderweg is een 30 km zone maar er wordt erg hard gereden. De bebording is matig en de indicatie op de rijbaan vervaagd.
 • Wat gaat er met de Kolk gebeuren?

De fractie zal de Kolkakkerbuurt blijven volgen en aandacht vragen voor de vragen en onderwerpen die hierboven zijn genoemd.