Door Henk Buikema op 6 juli 2017

‘Trots op onze waarden’, bij de perspectiefnota

Donderdag 6 juli 2017 heb ik als nieuwe fractievoorzitter bij het slotdebat in de raad over de Perspectiefnota o.a. gesproken over onze PvdA-waarden. Onze motie over hoe jeugdsport in de wijk beter kan worden ingericht met meer betrokkenheid van bijv. de sportverenigingen is aangenomen. Namens de PvdA-fractie bood ik scheidend burgemeester Van der Knaap een ludieke ‘motie’ en een pakket Edese biertjes aan. (zie afbeelding) .

Mijn bijdrage: 

U zult begrijpen dat ik hier met zeer gemengde gevoelens sta. Ik had liever gezien dat Rasit Görgülü hier  had gestaan. Maar helaas heeft hij de PvdA verlaten. Ik moet zeggen dat we dat zeer betreuren en dat we in Rasit altijd een gedreven raadslid hebben ervaren. Originele invalshoeken, kritisch denker, jammer dat hij dat niet langer namens en voor de PvdA wil doen.
Tegelijk sta ik hier ook met een gevoel van trots. Trots omdat ik trots ben op de PvdA. Trots op een partij die de sociaal democratische waarden in Ede vertegenwoordigt. Dat betekent dat we staan voor de waarden die de PvdA in onze samenleving wil versterken. Waarden als:
– bestaanszekerheid voor iedereen, iedereen moet een goed inkomen hebben zodat je daar gezond van kunt leven, iedereen moet een goede en betaalbare woning hebben, want dat hoort ook bij bestaanszekerheid.
– werk als invulling voor een betekenisvol bestaan. Je bent iemand, je doet mee, en daarom ook een goed participatiebedrijf, dus Werkkracht, dat iedereen begeleidt naar goed werk, naar een positie in de samenleving waar voor iedereen aandacht is.
– verheffing om mensen te ondersteunen in hun emancipatie, vandaar dat we ons druk maken omtrent laaggeletterdheid en goed onderwijs in alle wijken.
– en je verbonden voelen met onze samenleving, vandaar dat we ook willen investeren in de wijken en buurten, dat we trots zijn op alle vrijwilligers en mantelzorgers in Ede. We zijn niet voor niets de gelukkigste stad van Nederland. Om de verbindingen in de Edsee samenleving te versterken dienen we een motie in over OSSO: op straat sportief ontmoeten. (deze motie kunt u ook op onze website lezen).

Voorzitter, bij de eerste termijn in het debat over deze perspectiefnota hebben wij gepleit voor een Stedenband met een ontwikkelingsland. De toezegging om de nieuwe burgemeester daar mee aan het werk te zetten waarderen we zeer. We zijn benieuwd waar dat toe leidt.
Verder hebben we ook de toezegging dat er na het zomerreces uitvoerig gesproken gaat worden over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Zowel over de efficiëntie van onze hulpverlening als over de gelden die er zijn.

 

 

 

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema