Door op 18 februari 2014

Op 1 augustus treedt de Wet Passend Onderwijs in werking

Op 1 augustus aanstaande treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. De PvdA Afdeling Ede wil graag  van gedachten wisselen over de invoering van die wet en in het bijzonder over de rol van de lokale politiek bij de invoering van passend onderwijs.

Voor deze bijeenkomst hebben wij ons Tweede Kamerlid Loes Ypma uitgenodigd. Zij zal een korte inleiding verzorgen over de Wet Passend Onderwijs en daarna met u in gesprek gaan.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur:        Inloop en ontvangst, koffie en thee

19.30 – 19.45 uur:        Inleiding van Loes Ypma

19.45 – 20.30 uur:        Gelegenheid tot vragen stellen en debat

20.30 uur:                       Pauze en vertrek Loes Ypma

20.45 – 21.30 uur:        De rol en taakverdeling van de lokale politiek en de onderwijsinstellingen m.b.t. het passend onderwijs

De bijeenkomst vindt plaats op 6 maart aanstaande bij:  Eatcetera, Zandlaan 25 – 27, 6717 LN EDE

Wij stellen het op prijs als u zich voor 4 maart aanmeldt bij onze fractiesecretaris,
Wout Schotsman (wouter.schotsman@ede.nl , 0318 – 430326),
zodat wij kunnen zorgen voor een passende hoeveelheid koffie / thee enzovoorts.

 

loesypma