Op 1 augustus treedt de Wet Passend Onderwijs in werking