Door op 15 februari 2014

Aandacht voor ‘food’ in regio biedt kansen voor agrariërs

Woensdagavond 12 februari organiseerden LTO en AJK (de jonge agrariërs) een debat bij Ecofields in Wekerom. Ruim 70 agrariërs en belangstellenden kwamen hier op af. Het werd een levendig debat. Lijsttrekker Marije Eleveld voerde, als enige vrouw, het woord namens de PvdA. Ze benadrukte daarbij het belang dat de PvdA hecht aan het agrarisch buitengebied van Ede. Om twee redenen: een economisch sterke agrarische sector zorgt voor veel werkgelegenheid en het is een mooi groen uitloopgebied voor alle Edenaren met een geweldige landschappelijke kwaliteit die de laatste jaren nog meer is verbeterd.

Marije gaf aan dat PvdA volledig achter het huidig beleid in het buitengebied staat. Agrarische bedrijven krijgen ruimte te groeien in de zogenaamde ‘landbouwontwikkelingsgebieden’ en in kwetsbare gebieden in de buurt van natuur willen we geen verdere groei. We stimuleren daar functiewisselingen naar wonen, recreatie of zorg als agrariërs willen stoppen met hun bedrijf.

“De aandacht voor ‘food’ en streekproducten biedt kansen voor de Edese agrariërs”, zo stelde Marije namens de PvdA. “Mensen willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt en de interesse in de agrarische sector groeit”. Ze riep de boeren in de zaal op om daar gebruik van te maken. “Zet je deuren open, ook als je geen streekproducten produceert. Laat zien wat je te bieden hebt en hoe je omgaat met de maatschappelijke vraagstukken als voedselveiligheid, gezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. Dat vergroot het imago van de sector en zorgt voor een verdere versterking van het Edese buitengebied. En als agrariërs maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan vindt de PvdA dat zij meer ruimte kunnen krijgen”. De voorzitter van LTO vond zelf ook dat de sector transparanter zou moeten zijn en wil daaraan werken, bijvoorbeeld door meer samen te werken met scholen. Een goede zaak! En er was een gezamenlijke conclusie voor een nieuwe visie op het buitengebied. Om te zorgen dat ook over 20 jaar het gebied nog aantrekkelijk en economisch sterk is. Voor de PvdA van groot belang!