Door op 25 januari 2017

Veel bereikt in Ede

Na 11 jaar in de politiek in Ede namens de PvdA ben ik bezig met mijn laatste week. Een raar en dubbel gevoel. Met heel veel plezier zette ik me vanuit mijn sociaal democratische waarde. de afgelopen jaren in voor de gemeente Ede, eerst als raadslid en de laatste 5 jaar als wethouder. Iets kunnen betekenen voor je eigen stad, dat vind ik het mooiste wat er is. En er zijn in die jaren mooie dingen bereikt:
– ik ging in de politiek om de kloof tussen inwoners en gemeente/politiek te verkleinen. Ik zocht, naast persoonlijk, contact met inwoners via mijn blog en later via social media. Ik zie dat de gemeente in die jaren veel opener is geworden. (Groepen) inwoners bepalen mede het beleid en initiatieven van inwoners en organisaties worden zoveel mogelijk omarmd. Natuurlijk, we zijn er nog lang niet, maar er is sprake van een andere, meer open, houding naar de samenleving.
– op gebied van de zorg is er veel veranderd. Zelf heb ik me ingezet voor de laagdrempelige collectieve zorg/welzijn in wijken. Door de fusie van SWO, de Medewerker en Welstede in Malkander, kan vanuit één brede organisatie nog betere ondersteuning gegeven worden en ingespeeld worden op de vragen van inwoners.
– het wijkwerk is verder ontwikkeld en sterk uitgebreid. Inmiddels werken ook politie, toezicht, de beheerders van de openbare ruimte en Malkander wijkgericht. Ook is in iedere wijk een sociaal wijkteam. Al deze professionals zijn de oren en ogen en kunnen snel inspelen op problemen die er in wijken zijn, zoveel mogelijk met behulp van de inwoners van de wijk zelf. Kijk naar het mooie initiatief van een studiehuis in het Kernhuis waar mensen uit de wijk huiswerkbegeleiding geven aan jongeren uit de wijk, om ze zo kennis en vaardigheden bij te brengen.
– afgelopen jaar heeft de gemeenteraad ermee ingestemd 400 extra goedkope woningen te realiseren. Een extra impuls die hard nodig is omdat de druk toeneemt. Inmiddels zijn over realisatie van de meeste woningen afspraken met Woonstede en particuliere partijen gemaakt, zowel voor nieuwbouw als voor het omzetten van kantoren naar woningen. Zo hebben ook alle statushouders (o.a. uit de noodopvang) vorig jaar een plekje gekregen.
– Ede is een stukje mooier geworden. Er is wat te kiezen, met veel verschillende woonwijken. In Kernhem is flink bijgebouwd, het nieuwe landgoed inclusief het Kernhuis en winkelcentrum Parkweide zijn gerealiseerd, Park Reehorst komt van de grond en ja, zelfs op de Kop van de Parkweg zijn de gevels gerenoveerd en zal een nieuwe ontwikkelaar op korte termijn gaan bouwen. Daarnaast hebben we natuurlijk een mooi gerenoveerd open lucht theater en een architectonisch prachtige nieuwe moskee en zal dit jaar gestart worden met een ‘nieuwe’ Klinkenberg op de Amsterdamseweg.
– tot slot is Ede een stukje bruisender geworden. De openstelling van winkels (vooral de supermarkt) op zondag is voor veel Edenaren een verademing. Maar ook is de heideweek uitgegroeid tot een prachtig Edes festival voor iedereen en zijn er ook gedurende het jaar veel meer evenementen, van dance tot food en statues by night.

Ik kijk terug op 11 hele mooie jaren en dank iedereen die me daarin gesteund heeft van harte. Tegelijkertijd zal ik de PvdA blijven steunen en blijf ik in Ede wonen dus ik ben nog zeker niet weg … als inwoner van Ede zal ik me zeker blijven bekommeren over het wel en wee in onze mooie omgeving.

Op 1 februari start ik als directeur bestuurder bij woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht, een corporatie met een mooie sociale doelstelling. Zij zorgen voor woonruimte voor mensen met de laagste inkomens. Een doelstelling waar ik me graag voor inzet.

Tot ziens!
Marije