Door op 3 april 2015

Ambtsgebed

Ons Ambtsgebed, een gebruik uit traditie. 

 

Een bede aan de christelijke barmhartige God: 
om respectvol met elkaar om te gaan, maar ook om besluiten te nemen tot eer van God. 

 

De bede wordt door de voorzitter in naam van de raad uitgesproken. 

 

Als raadslid kan ik bij mijn benoeming kiezen voor de eed of de belofte, bij het ambstgebed heb ik geen keus: ook namens mij wordt het uitgesproken.

 

Het ambstgebed is inderdaad een tere zaak !

 

Zou het niet van respect getuigen, 
respect voor anders denkenden, 
respect voor anders gelovende raadsleden en burgers, 
om juist geen gebed uit te spreken. 

 

Ik vraag dan ook aan mijn mede-raadsleden: 
Hoe zou u het vinden als we voortaan met een gebed aan Odin of Ishvara beginnen?
Of als we de internationale zingen als begin van de vergadering.

 

Voorzitter, 
Voor de Partij van de Arbeid is de keus helder: 
laat een ieder vrij in zijn geloof, 
dwing een ander niet om mee te doen aan de rituelen van één geloof.

 

Het is tijd om ook in Ede het ambtsgebed af te schaffen.