Door op 8 februari 2017

Amendement Adviesraad: neem inwoners serieus!

De Adviesraad Sociaal Domein Ede moet volgens onze PvdA-fractie haar adviezen aan het College samenstellen in samenspraak met zoveel mogelijk inwoners. Inwoners met kennis van de knelpunten in de WMO, van problemen waar mensen mee worstelen als ze niet zomaar werk vinden en van jongeren die hulp nodig hebben. Betrokken inwoners moeten zo vroeg mogelijk worden betrokken bij te ontwikkelen beleid. Ook moet het College altijd laten weten wat ze met de inbreng van de inwoners doet.

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari 2017 ben ik tot raadslid benoemd en mocht ik direct het woord voeren tijden de behandeling van de verordening Adviesraad Sociaal Domein Ede. Dit is een document waarin staat wat Adviesraad en het College van elkaar kunnen vragen en verwachten besproken. Daarbij heb ik gevraagd om de tekst zo aan te passen dat het College altijd een schriftelijke reactie moet geven op elk advies van de Adviesraad. Deze tekstverandering, een amendement, is gesteund door de CU, het CDA,  GL/PE, VVD en GemeenteBelangen (zie de foto) en unaniem door de raad aangenomen. Een mooi resultaat voor mij, maar vooral voor Ede.

Omdat we het heel belangrijk vinden dat de Adviesraad zo onafhankelijk mogelijk haar werk kan doen, hebben we ook een amendement van GL/PE mee ingediend. Daarin stellen we dat de Adviesraad vooral zelf bepaalt wie zitting in de raad heeft. Ook dit amendement is door de hele gemeenteraad gesteund.