Door op 16 november 2014

Asielzoekers en Vluchtelingen

Bij de begrotingsbehandeling  2015 heeft de PvdA een motie ingediend om te onderzoeken of opvang van asielzoekers in Ede mogelijk is. Zie onder lees verder: Motie PvdA _opvang asielzoekers  De motie kreeg de steun van de burgemeester en is bijna unaniem aangenomen. Door oorlogen zoals in Syrië en Eritrea zijn ongelooflijk veel mensen door geweld gedwongen te vluchten. De PvdA vindt dat een grote gemeente als Ede een maatschappelijke taak heeft om voor tijdelijke opvang van deze asielzoekers te zorgen. Leegstaande manschappenverblijven op de voormalige kazerneterreinen kunnen geschikt zijn.

Motie PvdA _opvang asielzoekers

 

Het verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen:

Ede vangt nu geen asielzoekers op:
We zien in de media regelmatig gruwelijke beelden van de miljoenen mensen die door natuurrampen en oorlogen op de vlucht slaan. Zij worden meestal in de eigen regio opgevangen en een relatief beperkt aantal slaagt erin hun heil te zoeken in een westers land. Ze hebben hun bestemming niet voor het uitkiezen. Een heel klein percentage bereikt ons land en vraagt hier om asiel. Deze asielzoekers worden in een asielzoekerscentrum (AZC) opgevangen. Hier wordt onderzocht of men met de juiste argumenten asiel aanvraagt. De laatste tijd komen vooral veel mannen ons land binnen, omdat zij meer risico durven te nemen bij een vluchtpoging in zulke gevaarlijke omstandigheden. Ons land heeft nu een tekort aan AZC’s. In het verleden heeft Ede een paar maal opvang aan asielzoekers geboden, zoals in Deelen en op de Goudsberg. Op dit moment gebeurt dit niet, maar de PvdA denkt dat Ede wel over geschikte gebouwen beschikt en we zijn blij dat nu onderzocht wordt of die veronderstelling klopt.
Gelukkig verblijven asielzoekers tegenwoordig veel korter in een AZC dan voorheen. Als hun asielprocedure afgerond is krijgt een deel een verblijfsvergunning. Wie die niet krijgt moet terug naar het land van herkomst.

Ede vangt dit jaar wel 120 vluchtelingen op:
Een asielzoeker die na de asielprocedure in het AZC hoort dat zijn asielaanvraag wordt goedgekeurd krijgt een al dan niet tijdelijke verblijfsvergunning. Men is dan erkend vluchteling. Met de plichten en de (meeste) rechten die elke Nederlander ook heeft.
Op basis van een landelijke verdeelsleutel huisvest Ede elk jaar een aantal vluchtelingen; in 2014 is deze taakstelling 120 personen. De vrijwilligers van Vluchtelingen Werk helpen deze nieuwe inwoners vanaf het moment dat ze de huissleutel krijgen met alles wat wonen, leven en meedoen in de Edese samenleving mogelijk maakt. Onlangs heb ik tijdens een werkbezoek met de PvdA-fractie de hoge werkdruk ervaren. Die is mede door het toenemende aantal mannen dat geholpen moet worden enorm toegenomen, want voor één persoon moet administratief en in praktische opzicht bijna net zoveel geregeld worden als voor een gezin. Na verloop van tijd mogen deze mensen hun gezin, dat achtergebleven is, ook naar Nederland laten komen. Dan moet er verhuisd worden naar een groter huis, kinderen moeten naar school en als eerste de taal leren. Absolute voorwaarde om hier te kunnen aarden.
Omdat men van de gemeente alleen per volwassene budget voor 8 maanden begeleiding krijgt, is het simpel te bedenken dat dit eigenlijk niet kan. Zeker als daarbij komt dat door de snellere procedures, hoe fijn ook, er veel meer begeleiding nodig is dan toen mensen jaren in een AZC verbleven, daar Nederlands konden leren en al een beetje de weg leerden kennen in de Nederlandse maatschappij. Al met al genoeg reden te bezien of we hier op de één of andere manier voor wat lucht kunnen zorgen.