Door op 29 januari 2014

BELASTINGDIENST BLUNDERT: 600 EDESE HUURDERS KRIJGEN GEEN HUURTOESLAG

De PvdA Gemeenteraadsfractie Ede ontving signalen van huurders die raadselachtige berichten van de Belastingdienst kregen. De huurders zouden een deel van de in 2013 ontvangen huurtoeslag moeten terugbetalen en in 2014 geen huurtoeslag meer krijgen. Voor huurders met een minimuminkomen kan dat betekenen dat er nauwelijks meer geld is om eten te kopen.

Navraag bij Woonstede leert dat het probleem daar bekend is. Woonstede acht zich geen partij in deze kwestie en adviseert op haar website de huurders contact op te nemen met de Belastingdienst.

Woonstede liet de PvdA weten dat het gaat om een landelijk probleem. De Belastingdienst heeft Woonstede, ondanks regelmatig overleg, nog niet kunnen meedelen hoe en wanneer dit probleem wordt opgelost. Huurders die in financiële problemen dreigen te raken, kunnen met Woonstede contact opnemen. Woonstede zal dan een regeling aanbieden totdat het probleem door de Belastingdienst is opgelost.

Woonstede zegt niet de precieze omvang van het probleem te kennen.  Het zou gaan om ongeveer 600 gedupeerde huurders. De PvdA Fractie heeft Woonstede met klem gevraagd de huurders via een brief uit te leggen dat er een probleem is en wat het probleem is. Woonstede is van mening dat een brief op dit moment meer vragen zal oproepen dan er antwoorden gegeven kunnen worden.

 

reactie van Woonstede:

Allereerst vinden wij het spijtig voor de bewoners die het betreft. Zij hebben recht op een toeslag en hebben deze door een fout niet ontvangen. De fout ligt echter bij de Belastingdienst en niet bij Woonstede.
Bewoners die door de fout van de Belastingdienst in problemen komen met het betalen van de huur kunnen contact met ons opnemen.
Wij gaan hier soepel mee om. Het deel dat zij betalen met de huurtoeslag, mogen zij zodra zij de toeslag van de Belastingdienst hebben ontvangen aan ons overmaken.
Maria Harmsen
Hoofd Communicatie, Woonstede