8 mei 2018

Bep Pampiermole krijgt de Dreespenning

Op 1 mei is aan Bep Pampiermole door fractievoorzitter Harry van Huijstee de Dreespenning uitgereikt. Zij is dit jaar 65 jaar lid van de Partij van de Arbeid.

Bep is vanaf haar 18e ononderbroken lid gebleven van de Partij van de Arbeid.  Bep is één van de vele kaderleden waardoor de PvdA groot werd omdat PvdA vanuit het kader wist wat hen in het Haagse te doen stond. Vanuit eigen ervaring want ze stond als alleenstaande moeder voor de opvoeding van haar twee kinderen en wist de eindjes aan elkaar te knopen. Ooit werd ze boos op een ledenvergadering toen iemand wat had op te merken over bijstandsmoeders die geld verspilden omdat ze zo nodig een taartje moesten kopen:  Juist als je geen geld hebt dan is het onweerstaanbaar dat je je zo iets simpels als een taartje bij de koffie niet kunt veroorloven en dus doe je dat dan wel eens…

Bep was begin jaren 70 secretaris van de afdeling en ook een tijdlang penningmeester. Bep wilde nooit op een kieslijst, wilde ook niet in commissies en keek in de tijd van de Rooie Vrouwen met enige ironie naar al die opwinding.

Op ledenvergaderingen heeft Bep een vriendelijk getoonzette maar besliste inbreng over sociaal beleid; over hoe je met elkaar omgaat en vooral als we binnen de Partij weer eens beroerd met elkaar omgingen.

 

   

EN…Wout Schotsman 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid 

En daarna reikte Harry van Huijstee aan Wout Schotsman de speld voor het vijftig jaren lid uit.

Voor Wout Schotsman is een eerlijke verdeling van Kennis, Macht en Inkomen altijd de drijfveer om politiek actief te zijn. Dat motto is voor hem nog steeds actueel en vindt hij door de jaren heen eigenlijk alleen voldoende terug bij de PvdA. In de loop van de jaren waren er moeilijk te verteren besluiten rondom WAO of volkshuisvesting, maar de PvdA bleef zijn partij.

Wout groeide op in Lunteren; ging na de HBS in het bedrijfsleven en werkte uiteindelijk 25 jaar bij Verkerke reproducties. Hoewel Bennekommer houdt Lunteren  toch een apart plekje bij Wout.

Wout werd vanaf ongeveer 1960 actief bij de Jonge Socialisten en dus vanaf 1968 bij de PvdA.  Hij was en is niet alleen actief in de PvdA, maar ook maatschappelijk zoals bij de volkshuisvesting (Woonstede) en nog tot eind 2017 als secretaris van de Stichting Idee in Uitvoering en in zijn hobby als trainer van volleybal/badminton Evoba in Ederveen.

Voor de PvdA was Wout lid van de Gemeenteraad van 1974 – 1978 en vervolgens van 1978 – 1982 tevens fractievoorzitter van de toen zeskoppige fractie( bij een Raad van 37 zetels). Hij kwam van 2005 – 2010 terug in de Raad en maakte daarna bewust plaats voor jongeren en werd zelf fractievolger en secretaris van de fractie. Tot in 2017 deed hij de ledenadministratie van de PvdA

Behalve in de actieve politiek als gekozen volksvertegenwoordiger was Wout de drijvende kracht achter het afdelingsblad de Open Kaart en later de Rode Egel. Door de zegeningen van internet is er geen afdelingsblad meer, wel een website….maar dat voelt toch anders.

De organisatie van menig verkiezingscampagne was bij Wout vanaf 1970 tot 2017 in goede handen waarbij de gemeentegrenzen met gemak werden overschreden en er door het organisatietalent van Wout een rode karavaan door de Vallei trok.