Door op 28 april 2016

Onvrede bereikbaarheid en afstand tijdelijke P+R NS station

Raadsvragen van de PvdA aan het College van de gemeente Ede

De PvdA fractie krijgt regelmatig signalen over de onvrede over de nieuwe Park en Ride plaats op het kazerneterrein.  Veel automobilisten kunnen het of niet vinden of moeten zolang lopen dat ze vaak alsnog de trein missen. Bovendien vinden de mensen het niet prettig om, vooral bij slecht weer, 10 tot 15 minuten te moeten lopen. Naar aanleiding van deze signalen hebben we de route zelf ook bereden en belopen. Ook wij komen tot de conclusie dat de P+R vanaf het station moeilijk te vinden is en dat de loopafstand in tijd toch aan de lange kant is. Dit brengt ons op de volgende 3 vragen:

  1. Bereiken deze signalen de wethouder ook en zo ja, wat doet de wethouder met deze signalen?
  2. Is de wethouder bereid om de bewegwijzering vanaf het station te verbeteren en de borden te voorzien van tijd die reizigers kwijt zijn met parkeren en/of lopen?
  3. Is de wethouder bereid een tijdelijk brug over de sporen aan te leggen waarmee het probleem met de looptijd opgelost wordt?

Rasit Görgülü, PvdA fractie