Door op 19 juni 2014

Bestemmingsplan Uitvindersbuurt vergt nader overleg

De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het gewijzigde bestemmingsplan Uitvindersbuurt veld I. Het betreft de strook grond gelegen tussen Verlengde Parkweg en Edisonstraat. De eigenaar van de grond, Woonstede, krijgt de aanvankelijk gedachte woningen, twee-onder-eenkappers en vrijstaande, niet verkocht en wil daarom overschakelen naar woningbouw in een ander marktsegment. Op zich heeft de PvdA fractie begrip voor de woningbouwcorporatie. Marktomstandigheden dwingen om verstandig naar andere opties te kijken. Het is daarnaast ook noodzakelijk over de beoogde verandering intensief overleg te voeren met belanghebbenden in de buurt. De PvdA fractie heeft geconstateerd dat over de wijziging van het bestemmingsplan onrust is ontstaan in de buurt. En zeker voor zover het de verschijningsvorm van de nieuwe woningen betreft, rijtjeswoningen in plaats van twee-onder-eenkappers, meent de PvdA dat nauw overleg tussen buurt, Woonstede en gemeente noodzakelijk is. Zo kan worden bezien of er in een in de buurt beter gedragen plan kan worden ontwikkeld. Woonstede moet daarbij de vrijheid hebben om te reageren op marktomstandigheden. De buurt moet daarbij de ruimte krijgen invloed uit te oefenen op de verschijningsvorm van de woningen en reële zorgen over het parkeren moeten waar mogelijk worden weggenomen. Tot slot vindt de PvdA dat in de toekomst bestemmingsplannen zo flexibel moeten worden opgesteld dat snel kan worden gereageerd op veranderende marktomstandigheden. Claims op de ruimte veranderen snel in deze tijd en juridische instrumenten, waaronder het bestemmingsplan, moeten beter in staat zijn dit tempo bij te houden. De PvdA fractie in Ede moedigt nader overleg Woonstede, gemeente en belanghebbenden in de Uitvindersbuurt aan. We gaan ervan uit dat in goed overleg tot een beter resultaat kan worden gekomen. Om het samen te vatten; alleen ga je sneller, samen kom je verder.