Door op 10 juni 2015

Bij structureel werk hoort een vast contract.

Deze week berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn.

Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.
De PvdA vindt dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij structureel werk hoort een vast contract.

De PvdA heeft de volgende vragen voor het college:

  • Behoort onze gemeente bij de 85% van het aantal Nederlandse gemeenten dat gebruikt maakt van de payrollconstructie? Zie http://nos.nl/artikel/2040059-groei-payrolling-bij-gemeenten-ongewenst.html
  • Zo ja, om hoeveel mensen gaat dit precies?
  • Hoeveel mensen die op basis van een payrollingcontract voor de gemeente werken verrichten naar oordeel van het college structureel werk?
  • Is het college van plan deze mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen?
  • Is het college van plan om de payrollconstructie af te bouwen, zo ja binnen welke termijn en zo nee, waarom niet.
  • Deelt het college de opvatting van de PvdA-fractie dat de nieuwe taken op het gebied van de decentralisaties structurele taken zijn en dus verricht moeten worden vanuit vaste dienstverbanden bij de betreffende werkgever.