Bijdrage nota Participatiebedrijf, 19 januari 2017