Bijdrage PvdA Algemene beschouwingen november 2015