9 juni 2015

Blijverslening als instrument in woonvisie.

Afgelopen april heeft de PvdA vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden dat Edese burgers in de toekomst ook gebruik kunnen maken van een starterslening. Het college reageert positief op vragen van de PvdA over de blijverslening.

Nu het beleid van de overheid erop gericht is dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, komt het ook voor dat ouderen extra zorg moeten inkopen om thuis te kunnen blijven wonen. Nu hebben veel ouderen een eigen huis in bezit. Vaak is het huis al vrij van hypotheek. Dat betekent dat het huis bij overlijden veelal verkocht kan worden en de nabestaanden ontvangen de opbrengsten uit de verkoop. Op zich gunnen veel ouderen hun kinderen dit ook. Toch ontstaat er een probleem als ouderen thuis wonen en extra zorg nodig hebben en geen geld hebben om dat te bekostigen terwijl ze wel een huis bezitten. De landelijke overheid wil het mogelijk maken dat gemeenten deze ouderen een blijverslening verschaffen die het mogelijk maakt dat ouderen geen nieuwe hypotheek hoeven af te sluiten, niet hoeven te verhuizen naar een huurwoning en toch financiële middelen hebben om de kosten van zorg te betalen.
De PvdA in Ede is benieuwd naar het standpunt van het college in Ede over deze regeling en heeft hierover dus vragen gesteld.

In de beantwoording komt naar voren dat het college bezig is met een Woonvisie die in de loop van 2015 zal verschijnen. Daarnaast is door de FoodValley het initiatief genomen voor Woonbewust (www.woonbewustfoodvalley.nl/). Woonbewust is een campagne om inwoners preventief na te laten denken over hun woonsituatie, nu en in de toekomst, en bewust te maken van de mogelijkheden om langer thuis te wonen. De campagne bestaat in hoofdlijnen onder meer uit informatie over kleine en grote woningaanpassingen, thuistechnologie en zorgtechniek, duurzaamheidmaatregelen en voeding en beweging.
Hiertoe worden manifestaties (informatiemarkt) georganiseerd voor inwoners en kunnen huisbezoeken worden aangevraagd, waarvoor vrijwilligers worden getraind. Inwoners kunnen de Gelderse huistest invullen en krijgen informatie over leveranciers. Verder moet gewezen worden op de intensieve samenwerking tussen de gemeente en Woonstede met betrekking tot woningaanpassing zodat ouderen (langer) zelfstandig in hun huis kunnen blijven wonen.
In de Woonvisie wordt de blijverslening opgenomen als een mogelijk belangrijk instrument om het zelfstandig (blijven) wonen van ouderen te stimuleren.

We zien vol verwachting de Woonvisie tegemoet.

Henk Buikema