Door op 25 maart 2014

Collegevorming

De uitslag van de verkiezingen was voor de PvdA met drie zetels voor ons een teleurstelling. Na woensdag gebeurde er in het overleg tussen politieke partijen veel. Ja of nee voortzetting van de coalitie was de vraag. Bij verschillende partijen was dat toch niet de eerste optie. Het CDA, de CU, Gemeentebelangen, D’66 en de PvdA, werden het eens om samen tot een nieuw college met bijbehorend programma te komen.

Maandagavond 24 maart bespraken de gekozen lijsttrekkers in de Raadszaal hoe verder te gaan.

De afspraak tussen de vijf partijen was voor de SGP en de VVD zo teleurstellend dat zij de raadszaal vrijwel meteen verlieten. Burgerbelangen sloot zich daarbij aan.

De andere partijen verklaarden vervolgens waarom de vijf fracties deze gesprekken hebben gevoerd. Groenlinks/PE nam er kennis van.

Marije Eleveld gaf deze uitleg: We hebben ons als fractie beraden op de voor ons helaas met verlies uitgevallen uitslag en geconcludeerd dat het ons past om nu een bescheiden houding aan te nemen. College deelname kunnen wij alleen overwegen indien we daarin voldoende ons sociaaldemocratische geluid en profiel kwijt kunnen. Voortzetting van de huidige coalitie ligt wat ons betreft gezien de ontstane onevenwichtige samenstelling en de programmatische verschillen minder voor de hand. Daarbij komt dat gezien de onderlinge verhoudingen een constructieve samenwerking binnen de huidige coalitie volgens ons moeilijk zal worden.

In de gesprekken die we afgelopen dagen hebben gevoerd bleek een coalitie tussen CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen, D66 en PvdA wél kansrijk en zal leiden tot zowel een evenwichtige als een vernieuwende coalitie. Wij denken dat we hier onze eigenheid en kleur goed in kwijt kunnen.

De vergadering met de resterende lijsttrekkers eindigde met de constatering dat het CDA binnen deze vijf partijen nu in stemmental de grootste is en dat het CDA “dus”een formateur zal zoeken die vervolgens gevraagd wordt om een nieuw college te formeren (dat is samen te stellen).

Een volgende openbare vergadering is nog niet vast gesteld. Er wordt nu eerst een formateur gezocht en benoemd.