Door op 6 februari 2014

De voorzieningen zo kleinschalig mogelijk organiseren, door meer persoonlijke zorg en door minder bureaucratie.

Er gaat nogal wat veranderen op het gebied van zorg: niet alleen de Jeugdzorg en de participatie wordt vanaf 2015 verzorgd door de gemeente, maar ook de AWBZ (uitgezonderd de persoonlijke verzorging, die gaat naar de zorgverzekeraars).

Het streven is te zorgen dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. De diversiteit van de doelgroep, de diversiteit van de hulpvragen en de kwetsbaarheid van de mensen die afhankelijk zijn van de zorg, maakt de uitvoering van deze decentralisatie best ingewikkeld.

De fractie van de PvdA vindt het belangrijk dat de zorg zo dichtbij mogelijk bij de burger georganiseerd wordt, dat we ernaar streven dat alle mensen een zo normaal mogelijk  leven kunnen leiden en zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden.

Dan moeten we de langdurige zorg voor mensen ook beter organiseren: door de voorzieningen zo kleinschalig mogelijk te organiseren, door meer persoonlijke zorg en door minder bureaucratie.

Dan bedoelen we dat mensen zo mogelijk zelf kunnen koken, desnoods met wat hulp of gezamenlijk in plaats van opgewarmde maaltijden ontvangen. Belangrijk vinden wij ook dat er op tijd gesignaleerd wordt dat een client achteruitgaat, dat een ouder of mantelzorger overbelast raakt. Hoe sneller er hulp wordt geboden, hoe beter het is voor de cliënt. Want wij vinden het allerbelangrijkste: een goede kwaliteit van leven!

Om dit te bereiken willen we dat er zo veel mogelijk geld naar de directe, uitvoerende zorg gaat.

Ook hier geldt dus: we moeten durf hebben om te vertrouwen op de professionaliteit van de regisseurs en de uitvoerenden. Zij moeten de ruimte krijgen door hen niet te overladen met papierwerk en protocollen, maar hen te laten werken met hun gezonde verstand. Zo kunnen zij zoveel mogelijk tijd en aandacht aan hun clienten besteden.