Door op 2 maart 2014

De wijk Maandereng: dichtbij voorzieningen maar niet de overlast ervan!

De bewoners van de wijk Maandereng spraken afgelopen zaterdag 1 maart tegen de PvdA Ede klare taal. De wijk is er één waar je graag en geregeld ook nog lang woont. Zoals een bewoonster dat uitdrukte; ‘ de Maandereng ligt dichtbij belangrijke voorzieningen maar overlast hebben we er niet van’ . De afwisselend en gemengd opgebouwde wijk nabij de Stadspoort werd op 1 maart door de PvdA Ede onder aanvoering van  wethouder en  lijsttrekker Marije Eleveld bezocht.  De gesprekken in de deuropeningen  gingen vele kanten uit maar de rode draad was tevredenheid over de buurt. De bewoners namen  de tijd om de PvdA te woord te staan en  de uiteraard ook aanwezige zorgen te delen. Inbraken vormen in delen van de wijk een probleem, evenals helaas  in andere delen van Ede. Wel signaleren bewoners in de Maandereng verbetering op het vlak van veiligheid de laatste tijd en meerdere malen werd het goed functionerende buurtpreventieteam aangehaald. Verder  werd  een kanttekening geplaatst  bij het (groen)onderhoud in de buurt en werd er bijvoorbeeld  gewezen op luizen op het blad in voorjaar en zomer. Bewoners willen graag dat gemeente  en politie accuraat handelen bij overlast. Op dit vlak was nog wel enige verbetering en vooral versnelling mogelijk. Sommige bewoners zouden het op prijs stellen wanneer gebruik van de ruimte in de wijk overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling. Dus, bijvoorbeeld niet voetballen bij de parkeerplaatsen maar op de speciaal aangelegde trapveldjes. Mooi was het te horen dat scholen aan de Bovenbuurtweg natuurlijk veel (fiets)verkeer en auto’s aantrekken maar dat de hinder daarvan in overleg  tussen bewoners en scholen beperkt lijkt te blijven. Parkeerplaatsen en snelheid van het autoverkeer worden overigens wel door een aantal bewoners als knelpunten in de buurt aangevoerd. Marije Eleveld constateerde na afloop dat de gemeente natuurlijk indien nodig haar verantwoordelijkheid moet nemen, maar dat de bewoners ook heel veel op eigen kracht en met eigen inzicht aanpakken en dat het met de sociale cohesie in de Maandereng wel goed lijkt te zitten.