7 mei 2013

Debat Wouter Bos over zorg

Aart Homoet leidde op 25 april een debat met Wouter Bos met ruim 100 mensen waaronder uit de Gelderhorst, het tehuis voor doven in Ede, en werkers uit de zorgwereld. Teunis Blunt sprak een column uit met alle elementen van zorg in de zorg.
Wouter Bos houdt het publiek een aantal vragen voor:
Welk land heeft kwalitatief de beste gezondheidszorg? Dat is Nederland.
Welk land geeft het meeste geld uit aan de gezondheidszorg? Dat zijn de VS, meteen daarna Nederland.
Welk land geeft het meeste geld uit aan langdurige zorg?: Nederland.
In de zorg gaat € 80 miljard om waarvan 80% uit premies en daarmee is Nederland het meest solidaire land in de wereld.

De laatste 10 jaar zijn de kosten van de gezondheidszorg helaas tweemaal sneller gestegen dan de economische groei. Juist voor sociaaldemocraten moet het ombuigen van deze ontwikkeling een belangrijke wens zijn want anders brengen we op een kwade dag de zorg voor de zwakkeren niet meer op!
Daarom moet er bezuinigd worden op twee manieren:
– het tegengaan van de verspilling in de zorg.
– bezuinigen op de langdurige zorg!
Dat gaat de komende jaren gebeuren en het zal pijn doen.

Discussie:
Opmerkingen uit het publiek gaan over de hoge inkomens van sommige werkers in de gezondheidszorg en daarmee wordt ook het hoge inkomen van Wouter Bos zelf bedoeld.
Wouter reageert hier uitvoerig op. Hoger dan de Balkenendenorm komt ongeveer bij 10% van de medisch specialisten en zorgbestuurders voor. Neemt niet weg dat het scheef is en scheve situaties dienen aangepakt te worden als het gaat om belasting- en premiegeld.
Andere mensen worden via het bedrijfsleven betaald zoals hij zelf en hebben soms hoge salarissen. Daarover ontstaat ophef als deze mensen falen en ook nog bonussen meekrijgen. Wouter Bos vergelijkt de hoge inkomens van voetballers en artiesten waar minder commotie over ontstaat. De zaal vindt dat deze vergelijking niet helemaal klopt. Sociaaldemocraten willen dat toch anders. Sowieso zijn extreem hoge salarissen onwenselijk, dus vergoelijken door dit te vergelijken met artiesten wordt niet als juist gezien.
In het proces van het regeerakkoord is er ook gekeken om de hoge inkomens van medisch specialisten aan te pakken. Het zou de schatkist tussen de 5 en 10 miljoen opleveren op een begroting van 80 miljard. Dat is dus op zich niet veel en er is om deze reden afgezien van de aanpak van deze hoge inkomens. Wel is het zo dat ongeveer 80% uit de premies wordt betaald.

Uit de zaal werd nog opgemerkt dat iedereen die meer dan 200.000 verdient in wezen alles zou moeten inleveren. Daar werd door Wouter Bos op gereageerd met de opmerking: “Als sociaal- democraat vind ik het belangrijker om armoede te bestrijden dan rijkdom.”

José van Vliet, directeur van Vilente gaf aan dat de salarissen binnen haar organisatie met de cliëntenraad wordt besproken.

Macht en invloed van de zorgverzekeraars vooral als het gaat om medicijnverstrekking waar de apotheek min of meer aangestuurd wordt door de zorgverzekeraar. Iemand vertelde dat de apotheek een ander medicijn had versterkt dan de huisarts had voorgeschreven en dat gaf ernstige problemen. Hoe gaat dat in de toekomst en wat wordt de invloed van de zorgverzekeraar?
Wouter Bos geeft aan dat het genoemde voorbeeld van de apotheek goed aangeeft dat we dit soort excessen in de toekomst vaker mee gaan maken als schaduwkant van de medaille. De andere kant is dat de zorgverzekeraars hun winst als gevolg van de grotere controle gebruiken om de premies volgend jaar te verlagen. Los van de medicijnen gaan verzekeraars ook proberen de zorg goedkoper te regelen. Dus een aantal ziekenhuizen zullen kwaliteiten op bepaalde gebieden ontwikkelen en daar sluiten ze contracten over met de zorgverzekeraars. En hier geldt: hogere kwaliteit levert vaak ook mindere kosten op!!

De rol van de gemeente:
Kars Hazelaar directeur van Opella heeft vertrouwen in de toekomst. Hij geeft aan dat er nu efficiënter gewerkt kan worden door kleiner management. Hij heeft vertrouwen in de gemeente en ook in de staatssecretaris over de nieuwe aanpak.
Wouter Bos gelooft ook heilig in de kennis van de gemeenten en wijst op het voorbeeld van de WMO.
Maar er zijn wel twee grote problemen:
1. Gemeenten gaan dingen doen die ze niet eerder hebben gedaan, ze moeten zorg gaan inkopen, dus onderhandelen enz.
2. De budgetten worden sterk gekort.
Het gaat echt pijn doen, maar de richting is goed.
Bij Humanitas maakt men zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de WMO. Vooral over de toenemende rol van vrijwilligers en hoe we aan al die vrijwilligers gaan komen?
Wouter Bos erkent het probleem, het is zijn buikpijn van het regeerakkoord. Het zorgakkoord van vandaag kan daarin een verbetering betekenen. In ieder geval mogen we trost zijn op onze vakbonden die loon in willen leveren om de meest kwetsbare cliënten niet verder te laten vallen!

Precies om 22.00u sluit Aart Homoet deze inspirerende avond af.