Door Simon van de Pol op 7 december 2016

Diederik Samsom: samen moeten we het doen

Vol passie ging Diederik Samsom in gesprek met een volle en kritische collegezaal van de CHE. PvdA leden kunnen stemmen of Diederik dan wel Lodewijk Asscher lijstrekker moet worden van de PvdA; de stemming sluit op woensdag 7 december om 23.59.

Diederik verdedigde zijn beleid van de afgelopen vier jaar en op verwijten uit de zaal dat de PvdA onder de VVD onzichtbaar werd kwam hij echt op dreef. Er was duidelijk opluchting dat de Samsom van vier jaar geleden terug was.

Samsom vindt dat de sociaal-democratie aan de bak moet over de onvrede in de samenleving. Hij vergeleek het met een bus als symbool voor de samenleving . Leerlingen op MBO 2 en 3 niveau moeten we weer terug krijgen in de bus. We moeten extra energie steken in het beroepsonderwijs en als leerlingen klaar zijn op school dan mogen ze niet bang zijn om de bus te missen. Daarom moet de investeringsbank terug om daarmee duurzame technologie te ontwikkelen: bedacht door hooggeschoolden en uitgevoerd door vakmensen die het MBO aflevert. Daarom moet de sociaal-democratie de economie aanzwengelen. De angst om de bus te missen is ook de grondslag aan de angst voor vluchtelingen: dringen zij misschien voor in de rij bij de bushalte voor het krijgen van werk of bij een huis

De PvdA wil de samenhang in de samenleving terug krijgen. We moeten tegengaan dat we onmiddellijk met verhitte koppen tegenover elkaar staan. Samsom is daar zeer bezorgd over. Veel politieke partijen zien electoraal brood in polariseren: De PVV met “jullie horen er niet bij” en DENK met “Jullie mogen er niet bijhoren” en Rutte met “als het je niet bevalt, ga dan weg..”

Neen dus; er is maar een boodschap: Samen moeten we het doen. Wij moeten met andere partijen op 15/3 de verbindende kracht gaan maken. Het gaat niet aan dat Turkse- of  Marokkaanse Nederlanders de toegang tot scholen wordt ontzegd, dat ze gediscrimineerd worden bij sollicitaties. We zijn allemaal Nederlanders.

De kiezer terug krijgen kan alleen met het eerlijke verhaal. Zoals vier jaar terug: desnoods tegen opiniepeilingen in altijd het eerlijke verhaal. En ja, ik heb het niet goed gedaan bij het referendum over Oekraïne. Toen hadden we moeten zeggen: alles goed en wel, maar met onze 17 miljoen kunnen we niet om de mening van de andere 483 miljoen mensen in Europa heen. Vier jaar geleden zei ik dat toen het om steun aan Griekenland ging. Het is wat mensen niet willen horen en tegelijk gelooft iedereen het. Ik moet het eerlijke verhaal vertellen; ook als het minder mooi is.

De segregatie in de samenleving moeten we al tegengaan bij de kinderopvang dus vanaf de leeftijd van 2 jaar. Het is idioot dat er een splitsing in opvang is bij kinderen met arme of rijke ouders. De grondslag van de opvoeding gebeurt tussen 2 en 4 jaar: we  moeten naar ongedeelde kinderopvang. Zo ook weer terug naar de ongedeelde stad. We hebben teveel laten gebeuren dat binnensteden voor de rijken werden. Dat wijken eenzijdig van samenstelling werden.

En ja, we zijn als PvdA te lang mee gegaan in het geloof in de kracht van de markt. Nu zien we de tegenkracht komen in de vorm van coöperaties en dat steunt de PvdA.

 De positie van de minima is bij uitstek de reden dat de PvdA na de verkiezingsuitslag van 2013 besloot om met de VVD te regeren. Die uitslag gaf geen andere keus. En we hebben geknokt in de coalitie. Ja, er waren wel 500 redenen om te breken. Maar de crisis dwong ons te staan voor onze zaak en te gaan voor resultaat. Enkel oreren en geen resultaat boeken past niet bij sociaal-democraten. Samsom ontkende met vuur en een stortvloed aan cijfers dat hij onder het juk van de VVD door ging. De werkloosheid steeg in 2013 en daalt nu. Hij vertaalt het naar mensen aan de keukentafel die hun baan kwijt zijn en nu weer een baan hebben. Hij voelt zich haast obsessief betrokken bij de voedselbanken; gaat er heen en belt ze. En zeker, de voedselbanken hebben nog steeds te veel klanten maar het neemt af.

Bij de zorg gaat het nog lang niet goed. Samsom is groot voorstander van de manier waarop Buurtzorg werkt. Weg met de tussenlagen en de bureaucratie. Diederik wil naar een systeem waarin er per regio een zorgverzekeraar is; met een basiszorg verzekering die bij elke verzekeraar gelijk is. Zonder eigen risico in het besef dat die kosten door ons allen betaald moeten worden.

 Om dat te kunnen doen moet de PvdA op 15 maart een goede uitslag maken. De peilingen geven dat niet aan en er moet dus nog veel gebeuren. Diederik Samsom wil er vol voor gaan en kan dat niet zonder de volle steun van de PvdA leden.

Met een hartelijk applaus werd dit onderstreept.