Door op 9 januari 2014

Ede mist nog een gezamenlijk stage bureau

PvdA kamerlid voor Onderwijs, Tanja Jadnanansing was afgelopen dinsdag in Ede op werkbezoek bij het ROC A12. Daarna had ze ook nog even tijd om in Eatcetera  onder het genot van heerlijke door studenten gemaakte hapjes met de Edese fractie van gedachten te wisselen. “ Een mooi bezoek, prachtige school met betrokken mensen” was haar indruk na het bezoeken van o.a. een klas, het College van Bestuur en gesprekken met het team. De hele dag werd ze gevolgd door studenten die alles vastlegden op film en er een leuke projectopdracht aan hadden.

Wat ze nog mist is een stage bureau, dat opgezet kan worden vanuit de samenwerking tussen de vele opleidingen op deze kenniscampus. Tanja raadde de Edese PvdA aan te stimuleren dat zo’n centraal stage bureau er echt komt. Werk is topprioriteit en onder jongeren is werk vinden nu niet zo gemakkelijk. Om de kansen op werk te vergroten kan zo’n stage bureau een mooie bijdrage leveren. Marije Eleveld bevestigt “In Ede en de FoodValley zijn voldoende mooie bedrijven die jongeren mogelijkheden kunnen bieden om hun kennis en vaardigheden in de praktijk te ontwikkelen en zo de kansen op werk te vergroten. Dit advies zullen we zeker oppakken”.

Tijdens het bezoek aan het ROC was de rode draad “Goede visie op maatwerk, we moeten niet blijven hangen in systemen maar uitgaan van het Individu”. Er is lef om zelfreflectie toe te passen, te coachen en om vragen te stellen “Wat is goed onderwijs” volgens de PvdA? Jongeren moeten kennis en vaardigheden opdoen waarmee ze overmorgen ook nog mee uit de voeten kunnen, de banen van nu bestaan straks misschien niet meer. Door kansen te bieden, omgangsvormen en discipline aan te leren en meer aandacht te geven aan goed ondernemerschap kunnen de jongeren van nu meedoen op de arbeidsmarkt.

Door: Karin Bijl, 08-01-2014