Door op 19 april 2016

Edese PvdA blij met keuze voor 3 AZC’s

Onze PvdA-Fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 14 april jl. van harte ingestemd met het besluit om drie opvanglocaties voor in totaal maximaal 900 asielzoekers in de gemeente Ede in te richten. Na onze eerste raadsvragen hierover in 2014 is er een lange weg van zoeken, inventariseren en onderhandelen afgelegd. Maar met resultaat: vanaf nu werken COA en de Gemeente Ede nauw samen met de omwonenden van de Klinkenberg, de Braamhorst, de Goudsberg en andere belanghebbenden om zo snel mogelijk de eerste vluchtelingen welkom te heten. De PvdA wenst alle betrokkenen veel succes en wijsheid en zal het proces nauwgezet blijven volgen en waar nodig mede bijsturen.

Lees hier wat ons raadslid Rasit Görgülü tijdens het finale debat naar voren heeft gebracht:

Waar een wil is…
Het eerdere besluit van de raad om asielzoekers in Ede op te vangen heeft een proces van onderzoek, plannen en overleg met tal van belanghebbenden ingeluid. In dat proces om de meest geschikte locaties te vinden was 6 april een belangrijke mijlpaal. Woordvoerders van belangengroepen van omwonenden van de drie locaties, maar ook individuele inwoners, hebben tijdens de inspraakavond in deze zaal de raadsleden hun zorgen, bedenkingen en wensen overgebracht. Daarnaast zijn er ook gepassioneerde voorstanders aan het woord geweest. Ook viel mij in positieve zin op dat veel tegenstanders vóór opvang van vluchtelingen zijn, maar de locatie of de aantallen niet passend vinden. Sterker nog: een deel van deze sprekers is al actief als vrijwilliger bij vluchtelingen of heeft de intentie om dat te worden. Onze fractie heeft datzelfde ook gehoord in gesprekken met inwoners die hun zorgen per mail, brief of telefonisch naar ons hebben geuit. De wil is er dus! En dat biedt een mooie basis om te bouwen.
De PvdA fractie vindt het collegevoorstel om 900 asielzoekers te verdelen over 3 locaties, mede gezien de beschikbare opties, fair en uitgebalanceerd. De hoofdvestiging in Ede Stad, met twee satellietlocaties op een overbrugbare afstand. De drie locaties komen als best passend bij de eisen van het COA uit de bus en voldoen ook aan wat wij als PvdA fractie acceptabel vinden.

De uit pure noodzaak geboren toestroom van veel vluchtelingen heeft natuurlijk impact. Dat hebben we verwoord gezien en ook gehoord de afgelopen periode. We hebben zeker goed geluisterd en begrijpen heel goed dat er zorgen zijn over de buurt, het verkeer, veiligheid, woongenot, toerisme, natuur en de druk op faciliteiten. En natuurlijk vinden wij ook dat zorgen weggenomen moeten worden en maatregelen nodig zijn om problemen te voorkomen. Daar staan we als fractie ook voor. Daarvoor stelt de rijksoverheid middelen aan het COA ter beschikking en waar nodig vult de gemeente Ede aan.

Met alle maatregelen zullen de gevoelens van onveiligheid en de angst voor het onbekende niet direct weggenomen kunnen worden. Daar is aandacht, tijd, oprechte verbinding en dus vertrouwen voor nodig. Dat beseffen wij als PvdA fractie heel goed. Daarom zullen we zelf ook in het vervolgtraject na het vanavond te nemen besluit steeds open staan voor input van betrokkenen. En we zullen erop toe zien dat ook alle betrokken partijen met elkaar in gesprek blijven en open en met respect met elkaar communiceren. Zodat goede voorstellen in de raad gehoord worden, maar dat ook helder blijft welke opgave we hebben en dat wij er voor staan dat dat die opgepakt wordt. Wederzijds vertrouwen is immers alleen mogelijk als we zeggen wat we denken en doen wat we zeggen. De wil om mensen in nood op te vangen proeven we in onze gemeente. Dat willen we onder geen voorwaarde verspelen en dus zullen we de goede weg die we samen moeten bewandelen moeten vinden. En die weg is er!