13 mei 2015

Een bruisend Ede, elke dag

Op woensdag 10 juni kunnen alle Edenaren van achttien jaar en ouder bij de stembus aangeven of voortaan de winkels ook op zondag hun deuren mogen openen. Dit zogeheten raadplegend referendum is van grote invloed op de besluitvorming door de gemeenteraad. De politieke partijen in de raad nemen mede op basis van dit referendum nog voor de zomer een beslissing over de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen. De Partij van de Arbeid roept daarom iedereen op om te gaan stemmen! En gooi voor die datum niet uw stemkaart weg!

Uw keus bepaalt dus mede het besluit van de gemeenteraad. Wat vindt intussen de PvdA?

De Partij van de Arbeid ijvert binnen en buiten de raad al langer voor een bruisend Ede – liefst zeven dagen in de week. Niet voor niets is ‘Bruisend Ede’ een van de speerpunten van onze fractie in deze en voorgaande raadsperiode. Ik ben ronduit trots op Ede. We hebben een mooie gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Alles komt hier bij elkaar: werken, natuur (de Hoge Veluwe), cultuur (kijk naar Cultura en het wereldberoemde Kröller Möller Museum) maar ook de fantastische geografische ligging (bouw van een nieuw intercitystation, de A12 als verbinding naar Randstad en Duitsland, de A30 naar het noorden).

Bij dat bruisende Ede hoort wat de PvdA betreft een levendig centrum, waar mensen elkaar zeven dagen in de week kunnen ontmoeten en ook hier met elkaar Ede maken. Dat bereik je niet alleen met een breed cultureel aanbod of een mooie natuur om in te vertoeven, maar ook met actieve ondernemers. Zij zijn immers mede het gezicht van de gemeente. Daarom bepleit de PvdA dat winkeliers, samen met hun omgeving, zelf de vrijheid kunnen nemen om op zondag open te gaan.

Dat is overigens wat de PvdA betreft absoluut geen verplichting. We begrijpen best dat niet iedere winkelier uit geloofsovertuiging of om andere redenen (die ene dag in de week rust voor jezelf) op zondag zijn deuren wil openen. We begrijpen ook best dat dit niet overal binnen de gemeentegrenzen zal gaan gebeuren. Of dat het direct iedere zondag zal zijn.

Maar wat nu voor Ede geldt – alle winkels altijd dicht op zondag – komt de gemeente als geheel niet ten goede. We willen immers ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven, voor bestaande en nieuwe inwoners én bedrijven. Laten we hen in ieder geval straks een keuze geven.

Want te veel inwoners wijken nu op zondag uit naar omringende gemeenten als Wageningen of Arnhem. Terwijl zij ook hier hun zondag goed hadden kunnen besteden. Daarbij hoort ook de keuze om te winkelen. En zeg eens eerlijk: Wie is niet op zondag weleens naar de supermarkt in Wageningen gereden?

Harry van Huijstee, fractievoorzitter Partij van de Arbeid, Ede.