Door op 8 april 2014

Formatie coalitie Ede 2014-2018 / Voortgangsbericht 2

De onderhandelende partijen hebben vandaag bijgaand voortgangsbericht naar de gemeenteraad verstuurd:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De raadsfracties CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en PvdA hebben vrijdag 4 april
en maandag 7 april de coalitieonderhandelingen voortgezet.

Inmiddels zijn de wethouderskandidaten bekend en in grote lijnen de portefeuilles.
Het gaat om:

Willemien Vreugdenhil (CDA)
Economie, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening buitengebied en dorpen.

Leon Meijer (ChristenUnie)
Jeugdzorg, beheer openbare ruimte, programma food en duurzaamheid.

Gerrie Ligtelijn-Bruins (GemeenteBelangen)
Wmo, werk en inkomen, gezondheidszorg, coördinatie drie decentralisaties sociaal domein.

Johan Weijland (D66)
Grondzaken, Veluwse Poort, Levendig Centrum, cultuur, sport en onderwijs.

Marije Eleveld (PvdA)
Welzijn, wijkwerk, ruimtelijke ordening stad, wonen, financiën.

Volgens de procedure rond integriteit wordt een integriteittoets uitgevoerd onder de beoogde wethouders in het nieuwe college van B en W. Een extern bureau is hiervoor gevraagd.
De onderhandelaars van de vijf partijen praten deze week verder om nadere afspraken te maken over de inhoud van het te maken bestuursakkoord.

Met vriendelijke groet,

Roel Kremers