Door op 17 april 2014

Formatie coalitie Ede 2014-2018 / Voortgangsbericht 4

De onderhandelende partijen hebben vandaag het volgende voortgangsbericht naar de gemeenteraad verstuurd:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De onderhandelaars van de raadsfracties CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en PvdA hebben woensdag 16 april de coalitieonderhandelingen voortgezet.

Er is onder meer gesproken over de volgende onderwerpen:

  • koers van de bezuinigingen;
  • wijkwethouders;
  • kwalitatieve woonvisie;
  • handhavingsbeleid;
  • openingstijden winkels
  • inrichting van het sociaal domein;
  • landbouwontwikkelingen in het buitengebied;
  • zwemproduct;
  • duurzaamheidsbeleid.

 

De overige fracties (SGP, VVD, GroenLinks/PE en Burgerbelangen) worden vervolgens geïnformeerd over het concept-bestuursakkoord. Op maandag 28 april hebben alle fracties tijdens een informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad de mogelijkheid om vragen te stellen, commentaar te geven en toevoegingen voor te stellen. Een inhoudelijke discussie over de teksten wordt tijdens deze bijeenkomst niet gevoerd. Op donderdag 8 mei – als de presentatie van een nieuw college en de installatie van de wethouders gepland staat – kan de gemeenteraad de politiek-inhoudelijke discussie voeren over het bestuursakkoord en deze vervolgens vaststellen.

De onderhandelaars van de vijf partijen praten dinsdag 22 april verder. Die bijeenkomst willen zij afronden met een concept-bestuursakkoord. Dit concept gaat voor akkoord naar de vijf coalitiefracties, die de onderhandelaars vertegenwoordigen.

 

Met vriendelijke groet,

Roel Kremers