Door op 20 mei 2014

Fractievolger PvdA Ede: wat is dat en wat doe ik?

Op 8 mei 2014 benoemd: ik ben officieel PvdA-Fractievolger van/bij de Edese Gemeenteraad. Wat mag ik of niet, wat moet ik of wat wordt er van mij verwacht? Mijn familie en vrienden vroegen het me voorzichtig, maar ook anderen.. Nu begin ik net, dus een definitie heb ik niet en ook nergens op het www of elders kunnen vinden. Daarom probeer ik via een (on)regelmatig te schrijven serie blogs, op geleide van mijn ervaringen, een inkijkje te geven in dit nieuwe avontuur.

Deel 1: Benoemd!

pvda_ria_bloemen

December 2013 belt Simon van de Pol me enthousiast: ‘Ria, je staat no. 5 op de PvdA-lijst voor de Edese gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014: ‘Dit gaat je lukken! Op z’n minst word je fractievolger!’ Ik vind het leuk, zeg ja, en denk: ‘Gemeenteraadslid, daar heb ik wel een beeld bij, maar fractievolger? Wat doe ik dan? Volgen? Geen idee nog, maar dat zie ik dan wel weer…’

De verkiezingsuitslag: drie zetels. Ondanks onze ook volgens de lokale concurrenten goede en enthousiaste campagne. En deelname aan het College? Daar rekenen we niet echt op. Maar Simon’s uitspraak klopt: ik word fractievolger. Samen met Henk Buikema, die dit al een tijdje met verve doet.

Ik probeer er voorzichtig een beeld van te krijgen. Van collega’s met ervaring binnen en buiten de fractie van de PvdA hoor ik: ‘het is ‘grotendeels’ wat gemeenteraadsleden ook doen.’ Ambtenaren zijn vriendelijk en behulpzaam: ‘Jullie zijn voor ons in elk geval even waardevolle gesprekspartners als gemeenteraadsleden’. Klinkt allemaal goed.

En gelukkig. In het interessante en uitgebreide inwerkprogramma voor raadsleden, dat ook voor fractievolgers bestemd blijkt te zijn, is er op 17 april de workshop: ‘Fractievolger en wat nu?’ Een leuke avond. De griffie, bij monde van Gerrit Hagelstein en Frans van Brakel, maakt ons wegwijs. En: we ‘mogen’ veel in het proces van de gemeentepolitiek. We mogen aan alle info bijeenkomsten deelnemen, krijgen de uitnodigingen van allerlei burgers, organisaties en bedrijven gericht aan de raad en beschikken via een intern digitaal informatiesysteem over alle stukken. Ja zeker, ook de geheime (-;.
Als woordvoerders voor specifieke onderwerpen debatteren we tijdens wat met een mondvol de Oordeelsvormende vergadering heet. Ik snap de vraagtekens in de ogen van sommige lezers: de Edese raad vergadert sinds ruim een half jaar volgens een nieuw concept: BOB, niet te verwarren met de anti-alcoholcampagne.
Om de week vergadert de raad en die bijeenkomsten kunnen bestaan uit een Beeldvormend, een Oordeelsvormend en een Besluitvormend deel. Vóór de invoering van het BOB-model waren er naast gekozen raadsleden ook commissieleden in allerlei raadscommissies en als woordvoerder in de raad actief. Maar raadscommissies in deze vorm bestaan niet meer en nu mogen fractievolgers aan de eerste B en de O als woordvoerder deelnemen.
Stemmen is als altijd voorbehouden aan de raadsleden, in mijn ogen helemaal terecht: zij zijn immers gekozen volksvertegenwoordigers!
Op 8 mei is het nieuwe Edese College van B&W geïnstalleerd. Ik ben enthousiast over het convenant en de ruimte die die biedt voor inbreng door de Edese bevolking. En natuurlijk ben ik superblij dat Marije Eleveld haar werk als wethouder mag voortzetten. Nu schuift Henk Buikema door en is inmiddels raadslid, Luuk Oost is de nieuwe fractievolger en de taken binnen de fractie zijn herverdeeld.
Voor mij betekent het dat ik woordvoerder ben voor de onderwerpen WMO en ‘Wonen, Welzijn en Zorg’, zoals ik hoopte bij mijn kandidaatstelling,. Twee aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein. Daar gebeurt zoals we allemaal weten nu en de komende jaren ontzettend veel, dus dit zal mijn volle aandacht vragen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Karin Bijl heeft toegezegd me op deze beleidsterreinen te ondersteunen en daar ben ik erg blij mee. Wat ik precies ga doen? Dat probeer ik een volgend blog verder toe te lichten. Voorlopig veel lezen, prioriteiten leren stellen, en praten met de mensen om wie het gaat. Dus nodig me gerust uit voor werkbezoek, gesprek, info bijeenkomst etc.  over ‘mijn’ onderwerpen.

Ik heb er zin in!!

Ria Maliepaard