Door op 18 november 2015

Gemeenteraad Ede roept op tot ordentelijk debat

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een Asielzoekers centrum te vestigen in Otterlo heeft de nodige onrust en commotie veroorzaakt in de Otterlose gemeenschap. De fractievoorzitters vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Ede hebben begrip voor het feit dat bewoners van Otterlo betrokken willen worden bij de realisering van een AZC in Otterlo. Een open discussie hierover wordt ook door de fractievoorzitters op prijs gesteld.

Een discussie over de komst van een AZC in Otterlo is prima en hoort zelfs bij de randvoorwaarde om tot draagvlak te komen. Een dergelijke discussie dient plaats te vinden op basis van wederzijds respect.

Het bedreigen, beledigen van bestuurders, de initiatiefnemer en andersdenkenden past totaal niet bij het voeren van een open discussie. Datzelfde geldt ook voor andere vormen van protest zoals het negeren van aanwijzingen van politie, het plaatsen van borden met ontoelaatbare teksten en het gooien van eieren.

De gemeenteraad van Ede heeft vorige week kennis genomen van het besluit over de opvang van vluchtelingen in Otterlo. De leden van de gemeenteraad hebben zoals het hoort de nodige vragen bij het voorstel. Ook inwoners en ondernemers zijn vorige week geïnformeerd over de mogelijke komst van een AZC in Otterlo en ook zij hebben veel vragen.

De fractievoorzitters Ede vertrouwen erop dat alle betrokkenen op een gepaste wijze de dialoog aangaan om zo te komen tot een gedragen besluit over de opvang van vluchtelingen in Otterlo.

Deze oproep wordt gedaan door: Breunis van de Weerd (SGP), Jan Pieter van der Schans (CDA), Jos van Heuveln (ChristenUnie), Peter de Pater (GB), Sina Salim (D66), Harry van Huijstee (PvdA), Ruben van Druiten (BB) en Ellen Out (GL/PE).