Door op 15 maart 2016

Goede opvang is een must!

In de gemeenteraad hebben we in grote meerderheid en zonder al te veel discussie een besluit genomen: Ede gaat sowieso haar steentje bijdragen en vluchtelingen opvangen. Vrijwel de hele raad was het eens: opvang is menselijk, onvermijdelijk en als gemeente moeten we dat in goede banen leiden. Vervolgens hebben we bepaald dat tussen de 600 en 1400 asielzoekers binnen onze gemeentegrenzen een veilige plek moeten bieden. Zodat deze mannen, vrouwen en kinderen in alle rust hun asielprocedure kunnen afwachten. Binnenkort gaat de raad besluiten waar en hoeveel AZC’s met hoeveel bewoners gevestigd worden. Voor het hele proces zijn kaders vastgesteld en plannen gemaakt.

Onze PvdA-uitgangspunten zijn duidelijk:

  • goede opvang voor de vluchteling
  • zo min mogelijk last voor de omgeving
  • opvang moet niet te versnipperd worden ingevuld
  • wat is financieel haalbaar

Toen de eerste mogelijke locatie bekend was, in Otterlo, ging het mis: ‘600 nee!’. Inmiddels onderzoekt een onafhankelijke instantie de geschiktheid van 5 locaties. Ook hier horen we dezelfde geluiden: ‘niet in onze achtertuin’ . Over het proces wordt ook veel gezegd. Voorstanders laten zich minder horen, maar er zijn ongelooflijk veel initiatieven om de bewoners van de huidige noodopvang te helpen en we horen we ook overal de bereidheid om dit in een AZC te doen. Als PvdA nemen we alle input van zowel individuen als organisaties mee in onze eindafweging.

Als initiatiefnemer van de aangenomen motie om in Ede vluchtelingen op te vangen voelen we ons verantwoordelijk om dit proces te laten slagen. We zetten alles in om uit de 5 mogelijke locaties de beste keuze te maken.