Door op 12 april 2017

Raadsvragen: Gratis watertappunten in Ede?

In Rome werd ik onlangs aangenaam verrast door alom gratis te tappen kraanwater. In Ede ken ik één tappunt en het blijkt dat twee Edenaren er elk één mogen plaatsen na een wedstrijd in 2016 van het waterbedrijf, maar ze staan er nog niet.  Redenen voor vragen tijdens de raadsvergadering van 6 april 2017. De beantwoording was onbevredigend. Aandacht in de pers en ruime bijval in de raad en op sociale media zijn bemoedigend. Wordt vervolgd!

Dit was mijn bijdrage tijdens het vragenuurtje :

In Ede zijn gratis kraanwatertappunten regelmatig onderwerp van gesprek. In zuidelijker regio͛s zijn ze altijd wel binnen handbereik merkte ik afgelopen weekend weer toen ik in Rome was. Dat leidde
tot de volgende overwegingen:
Ede wil dé Foodstad zijn: water drinken in plaats van frisdrank levert bewezen een positieve bijdrage aan de gezondheid, speciaal voor de jeugd. Maak het beschikbaar, maak dat bekend en  jongeren zullen eerder gratis een flesje vullen dan een ander drankje kopen.
Ook in het te ontwikkelen Edese toerisme- en recreatiebeleid zijn tappunten van belang. Ze worden dan ook benoemd in ambitieuze plannen om Ede de titel ͚fietsstad͛ binnen te halen.
We moeten dan wel kiezen voor tappunten waar je echt kunt tappen om flesjes en doppers te vullen. Drinkfonteintjes worden vaak onhygiënisch gevonden.
Twee inwoners van Ede hebben met een wedstrijd van Vitens waar veel mensen aan hebben meegedaan in 2016 een watertappunt gewonnen. Plaatsing gebeurt in overleg met de gemeente
Ede, maar dat is nog niet gebeurd.
Het is nu lente, evenementen staan op stapel en inwoners en toeristen gaan er weer op uit.
Daarom vraag ik het college:
– Herkent het College zich in de constatering dat gratis kraanwatertappunten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van met name jongeren, het plezier en gemak
van lokale recreanten en aan de aantrekkelijkheid van Ede voor fiets- en andere toeristen?
– Wat zijn de plannen tav het tappunt in Ede Centrum? Kan dat beter onder de aandacht gebracht worden, geschikt gemaakt worden om water te tappen en liefst permanent beschikbaar?
– Hoe staat het met de realisatie van de door Vitens beschikbaar gestelde tappunten?
– Heeft het college plannen om op korte termijn beleid te ontwikkelen voor vaste gratis kraanwatertappunten in onze hele gemeente?