Door op 15 februari 2014

Het BRUISENDE centrum van Ede

Het BRUISENDE centrum van Ede

Een bruisend centrum heeft weinig leegstand, is aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te winkelen. De gemeente kan daaraan bijdragen:

  • Door actieve ondersteuning van de winkeliers (SBE) om gezamenlijk het centrum een verblijfsplek maken,  die er goed uit ziet, waar veel terrassen en horeca is, waar veel activiteiten zijn.
  • Door te stimuleren  dat winkeliers actief reageren op maatschappelijke ontwikkelingen als kopen via internet, dat ze dus zelf op internet actief zijn en zorgen dat er in het centrum overal Wifi beschikbaar is.
  • Door flexibel  zijn als het gaat om andere bestemmingen van leegstaande panden: bij voorbeeld omzetten in ( studenten-) huisvesting zodat er meer gewoond wordt in het centrum, stimuleren dat leegstaande panden gebruikt worden als broedplaats voor commerciële en culturele activiteiten.
  • Door te zorgen dat de bezoeker niet meer parkeergeld kwijt is dan noodzakelijk: parkeertarieven niet meer dan kostendekkend, een eerlijk tarief voor de werkelijke tijd dat je parkeert, acties van de middenstand ondersteunen met gratis parkeren.
  • Door de fietser welkom te heten via voldoende gratis stallingsmogelijkheden, ook overdekt en bewaakt.
  • Door verblijf in het centrum comfortabel te maken met openbare toiletten en goede bewegwijzering.
  • Door eigen voorzieningen in het centrum te hebben, zoals bibliotheek en stadswinkel, die open zijn ook op voor de bezoeker passende (vrije tijds-) momenten, zoals zondag.
  • Winkeliers de mogelijkheid te bieden op momenten waarop veel consumenten verwacht kunnen worden, wat ook op zondag kan zijn.
  • Door te stimulerend dat commerciële activiteiten in de randen van het centrum meer naar binnen trekken.