Door Sarah Cummings op 28 september 2018

Hoe bereik je jonge mensen via sociale media? PvdA Ede krijgt advies

Twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, Janneke Kiefte en Rijk Harmen van het communicatie bureau Unique Communicatie, kwamen maandag 17 september 2018 bij de wekelijkse fractievergadering. Ze deden verslag van het onderzoek dat zij voor de vakantie voor de PvdA hebben gedaan. Het onderzoek gaat over hoe de PvdA Ede zich beter kan profileren op Facebook, Snapchat en Instagram onder jongeren.

Uit een enquête blijkt dat Facebook nog steeds veel gebruikt wordt, maar onder de jonge jongeren wordt snapchat al populairder. Instagram doet het ook goed. Gebaseerd op hun onderzoek, hadden Janneke en Rijk nuttige tips voor de lokale PvdA om jongeren te bereiken.

Unique Communicatie, gevestigd op de Ernst Casimirlaan in Ede, is een jonge onderneming die zich richt op het ontwikkelen van een sociale media strategieën  voor bedrijven en organisaties.

Photo: Thijs van Geerenstein van de PvdA fractie ontvangt de onderzoek rapporten van Janneke en Rijk.

Sarah Cummings

Sarah Cummings

Ik ben in het voorjaar van 2014 lid geworden van de PvdA; twee weken nadat ik de Nederlandse nationaliteit had gekregen. De reden om voor de PvdA to kiezen was simpel: ik wil me graag inzetten voor een solidaire samenleving. Goede zorg, onderwijs en een eerlijk inkomen zijn geen ‘goede doelen’ maar een recht voor

Meer over Sarah Cummings