Door op 4 februari 2014

In gesprek met Job Cohen over werk, ook voor mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’

De Partij van de Arbeid Ede organiseert op dinsdag 11 februari een debatavond over werk.

Job Cohen is voorzitter van Cedris, de branchevereniging van sociale werkvoorzienings-bedrijven. Als voormalig politiek leider van de PvdA en als oud-burgemeester van Amsterdam, weet hij als geen ander wat de plaatselijke overheid voor dit politieke speerpunt kan en binnenkort moet betekenen. Na de inleiding van Job Cohen over dit onderwerp, zal een open discussie gevoerd worden met de aanwezigen.

De afspraak met Job Cohen is al in het najaar van 2013 gemaakt, maar juist nu is dit onderwerp bijzonder actueel: Jetta Klijnsma heeft zojuist de nieuwe bijstandswet gepresenteerd. De drie uitgangspunten daarvan zijn: de mensen perspectief bieden, de mensen niet aan de kant laten staan en zicht op werk geven. In eerder stadium hebben de werkgevers al 125.000 banen toegezegd voor mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Hoe weten we in Ede ons deel van die 125.000 banen te vinden voor onze inwoners die in die categorie vallen?

Voor deze bijeenkomst heeft de PvdA Ede zowel werkgevers- als werknemersorganisaties en gemeenteraadsleden uitgenodigd. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 februari, in de kantine van Permar, Horaplantsoen 2 te Ede.  Bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur. Het debat begint om 20.00 uur.