17 augustus 2018

Is het nieuwe station goed toegankelijk?

Op 12 augustus trok het Akoesticum aan de bel in de Gelderlander over de bereikbaarheid van het nieuwe station. ( stuk Gelderlander). De ChristenUnie stelde naar aanleiding hiervan raadsvragen, zie hier. De Partij van de Arbeid begrijpt en steunt beide oproepen, ons nieuwe station dient goed bereikbaar te zijn. en een gelijkvloerse toegang kan daar bij helpen. Naast de vragen van de Christen hebben wij nog wat aanvullende vragen en deze hebben 16 augustus aan het college gesteld:

Toegankelijkheid van het nieuwe treinstation.

Toegankelijkheid, zorgen dat iedereen mee kan doen, is voor de PvdA van groot belang. In januari 2016 heeft de Edese gemeenteraad de motie ‘Ede, toegankelijke gemeente’ aangenomen toegankelijkheid moet de norm worden! Iedereen moet mee kunnen doen, kortom een inclusieve gemeente. Ook het college, het vorige en huidige, onderschrijven die zienswijze, nog eens bevestigd in het bestuursakkoord van afgelopen juni. De PvdA heeft naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander zorgen over het nieuwe station. Hier lijkt een gelijkvloerse doorgang geschrapt. De ChristenUnie stelde hier op 14 augustus al vragen over, die onderschrijft de PvdA van harte. Er leven bij ons nog een aantal aanvullende vragen:

  1. Is de aanbesteding conform het ontwerp uit 2016, of is dat aangepast.
  2. Wat is de reden om de gelijkvloerse toegang te schrappen? Geld of iets anders en als geld de reden is om hoeveel gaat het dan?
  3. Hoe is de toegankelijkheid voor slecht ter been zijnde reiziger en/of rolstoelgebruikers nu gebord?
  4. Zijn gebruikers, ouderenbonden (cosbo) en/of Zorgbelang Gelderland betrokken of om advies gevraagd bij het ontwerp?
  5. Zijn gebruikers, ouderenbonden (cosbo) en/of Zorgbelang Gelderland bij deze wijziging
  6. Wie is bevoegd om een besluit als dit, het afwijken van het ontwerp uit 2016 te nemen? Wat is de rol van de gemeente daarin?
  7. Als we in onze eigen projecten, station is tenslotte deels ons project, toegankelijkheid niet willen waarborgen hoe gaan we dat eisen van anderen?