Door Simon van de Pol op 15 mei 2017

Jaap van der Linden op 13 mei overleden

Op zaterdag 13 mei overleed Jaap van der Linden, oud bestuurder van de Bouw en Houtbond FNV. Nog op 1 mei j.l.  heeft Harry van Huijstee hem de penning voor het  65 jarig lidmaatschap van de Partij van de Arbeid gegeven. Op de site van de Vakbonds Historische Vereniging staat een beschrijving van Jaap. Zie:     https://www.vakbondshistorie.nl/

Zijn kaart van overlijden begint met de hem typerende zin: “Ik heb de wereld niet verbeterd, maar ik heb het ook niet tegengewerkt“.

De afscheidsbijeenkomst van Jaap is op zaterdag 20 mei om 10.00 uur in het crematorium Slingerbos in Ede.

De arbeidersbeweging is Jaap veel dank verschuldigd; hij wordt blijvend  herinnerd in de biografie over hem die in april 2017 verscheen.