Door op 26 mei 2014

Jaarverslag van de gemeente over 2013

Inbreng van PvdA financieel woordvoerder Rasit Görgülü in de Raad van 22 mei 2014:

 

Het jaarverslag van 2013 begint met de opsomming van resultaten en besluiten. In een aantal daarvan zien wij het fundament voor het Ede van de toekomst. Zoals het beeldkwaliteitsplan van de kazerneterreinen, de kennis campus, het bestemmingsplan buitengebied of de kadernota economisch beleid. Hiernaast is het versterken van de afdeling die bedrijven naar Ede moet halen (of ze voor Ede weet te behouden)een bijdrage aan het vergroten van werkgelegenheid. Werk is een van de topprioriteiten van de PvdA. Het belang van werk kan nooit genoeg benadrukt worden. Het geeft mij een goed gevoel dat wij niet alleen maar de dagelijkse zaken zo goed mogelijk proberen te doen maar ook hard werken aan de strategische zaken voor de toekomst van Ede.

Als we kijken naar het resultaat waarmee 2013 is afgesloten dan lijkt er geen crisis te zijn. Het jaar is immers met een positief resultaat van ruim 18 miljoen afgesloten. De oorzaken van het resultaat zijn in dit geval echter net zo belangrijk als het resultaat zelf. Vooral als we zien dat die eenmalig van aard zijn. Zie bijvoorbeeld het positieve resultaat bij het grondbedrijf door het terecht terugbrengen van de rekenrente van 5% naar 3% . Een rationalisatie die nog steeds aan de voorzichtige kant is.

Ede heeft een geschiedenis van een voorzichtig en realistisch financieel beleid waardoor het ook ten tijde van diepe crises is gelukt om financieel solide te blijven. Hiervoor wil de PvdA alle betrokkenen complimenteren. Wij hebben er de afgelopen jaren steeds voor gepleit om niet in paniek te schieten maar het hoofd koel te houden en sterk en actief te sturen. Het doet de PvdA goed dat dit ook gedaan is. Het is een goede zaak dat het weerstandsvermogen van de gemeente met 0,43 punten is gestegen naar een niveau van 1,54. Dat is ruim voldoende en daarmee is Ede goed in staat om tegenvallers op te vangen. Wij verwachten dat het college ook in de komende jaren actief blijft sturen gericht op een goede toekomst voor ons allen.

Voorzitter,

Ede is een ondernemende gemeente en waar ondernomen wordt, worden ook risico’s gelopen. Dat blijkt ook uit de lijst van de 20 grootste risico’s. Belangrijk is dat deze risico’s goed beheerd worden en er voldoende middelen zijn om daadwerkelijke tegenvallers op te vangen. In Ede is dat het geval en dat geeft vertrouwen. De tien grootste risico’s hebben een financiële omvang van € 114,6 miljoen bij een totaal van € 178,1 miljoen. Bij de Begroting was het totaal van alle risico’s becijferd op€ 245,3 miljoen. Het risicobedrag is dus met zo’n 27% gedaald.

Voorzitter,

De programmarekening is niet alleen een terugblik op het afgelopen jaar. Het is tegelijkertijd een moment om te kijken hoe wij er nu voor staan. Zijn we nog in staat om te bouwen aan een toekomst waarin iedereen kan meedoen. Een sterk financieel fundament is hiervoor uiteraard belangrijk. De afgelopen jaren is er stevig bezuinigd. Gelukkig zien we dat alle economische signalen een voorzichtige herstel aangeven. Maar we zijn er nog niet en daarom is het helaas nog steeds nodig om door te gaan met noodzakelijke bezuinigingen. Ede moet toekomstbestendig zijn en blijven.

Met de positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie als hoop voor de ontwikkeling van Ede sluit ik af.