26 november 2013

Kandidatenlijst 19 maart 2014

Advies van de Edese PvdA kandidaatstellingscommissie
PvdA lijst voor 19 maart 2014:

In oktober 2012 heeft de PvdA afdelingsvergadering besloten om een onafhankelijke Kandidaatstellingscommissie (KSC) in te stellen. Op 29 november 2012 is de KSC met haar werk gestart: Opstellen van een tijd schema naar maart 2014, bestuderen van de handleiding van de PvdA-landelijk en het formuleren van de profielschets PvdA fractie Gemeenteraad 2014 – 2018.
De afdeling besloot om geen lijsttrekkers verkiezing te organiseren.
De profielschets is gemaakt in wisselwerking met de fractie en het afdelingsbestuur en werd door de ledenvergadering van 27 maart vastgesteld.(bijlage)
In de profielschets wordt gehoopt dat we bij de Raadsverkiezing terug komen op zes zetels en gerekend op zeker vier zetels. Bij het opstellen van de lijst moet daarom uitgegaan worden van acht kandidaten met een goede kans om ofwel direct gekozen te worden in de Raad of als fractievolger.
De passage in de profielschets: “De periode 2014 – 2018 wordt een tijd waarin de gemeente verantwoordelijk wordt voor veel beleid dat eerder door het Rijk of de provincie werd uitgevoerd. Bijna alles op het terrein van sociale zekerheid, ouderenbeleid en jeugd wordt een taak van de gemeente. Tegelijkertijd wordt er, ook op deze beleidsterreinen, zwaar bezuinigd.
In de Raad zal dit bij voortduring discussie geven over wat wel en vooral wat niet kan en over de interpretatie en uitwerking van door de Raad vastgestelde nota’s. De PvdA verwacht dat haar raadsleden in die politieke discussie een actieve rol vervullen. Zij zijn daarbij niet bang om maatschappelijke knelpunten om te zetten naar praktische druk op het College van B&W.
PvdA raadsleden hebben een actieve rol in deze maatschappelijke discussie. Zij houden intensief contact met (groepen van) mensen die op hulp van de gemeente zijn aangewezen, terwijl ambtenaren van de gemeente, in opdracht van de gemeenteraad, steeds vaker nee verkopen, omdat er geen geld is. Raadsleden leggen moeilijke keuzes uit en verantwoorden deze……..” heeft bij de KSC een grote rol gespeeld, zowel in de voorbereidingen als in de uiteindelijke gesprekken met de kandidaten.
Alle leden werden 16 april per brief uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de Raad of om iemand kandidaat te stellen. Reacties werden gevraagd vóór 1 juni. De oproep aan de leden had een beperkte respons.
Daarmee kwam tussen fractie/ bestuur en KSC een gesprek op gang of de KSC actief moest gaan werven. De KSC vond van niet omdat je dan in de situatie komt dat je iemand vraagt om raadslid te worden die vervolgens toch geen hoge plek op de lijst krijgt. Deze impasse werd doorbroken doordat de fractie een lijst met “potentials” aan de KSC door gaf als voorgedragen kandidaat raadsleden.
Daarnaast werd op 24 juli een advertentie geplaatst die ook op de lokale PvdA-website kwam.
De mensen op deze lijst en zij die op de advertentie reageerden werden door de voorzitter van de KSC per mail benaderd en desgewenst gevolgd door een informatief gesprek over wat het raadswerk in de praktijk betekent. Tijdens deze gesprekken bleek het tijdbeslag de grote hinderpaal. Bij een enkeling speelde ook mee dat de Raad vanaf 1 september met haar werk begint vanaf 16.00 uur. Structureel de donderdagmiddag vrij nemen was voor hen een brug te ver.
Met de wethouder, fractieleden en fractievolgers is twee keer gesproken. Astrid Wagenaar gaf aan dat zij niet voor een nieuwe periode beschikbaar is omdat zij in haar werk een zwaardere verantwoordelijkheid kreeg met meer uren. Wout Schotsman wil graag met zijn bekende enthousiasme fractie en afdeling blijven ondersteunen maar vindt dat boven hem op de kandidatenlijst mensen moeten staan met minder verleden en menselijkerwijs gesproken meer toekomst.
Al met al kon de KSC, volgens het in januari afgesproken schema, in november met 15 potentiële raadsleden spreken. Drie mensen hebben zich terug getrokken waardoor er een lijst van actief verkiesbare leden is van twaalf. Het afdelingsbestuur heeft de lijst aangevuld met PvdA-ers die niet (meer) streven naar een zetel in de Raad.
De KSC heeft bij haar afwegingen zwaar laten wegen dat met het vertrek van Astrid de huidige fractie in dienstjaren jong is. Los van Marije Eleveld is alleen Rasit Görgülü sinds 2010 raadslid. Harry is pas in 2012 toegetreden tot de fractie en toen werd Henk Buikema opeens fractievolger. Henk heeft zich heel snel inhoudelijk ingewerkt op het sociaal domein. Als raadslid wil hij enthousiast mee bouwen aan de rol van de Raad opdat de decentralisatie brengt wat nu alom beloofd wordt zoals één regisseur, veel minder papieren rompslomp en de cliënt centraal.
Zoals bekend bepaalt de nieuwe fractie, gezien het collegeakkoord en gehoord de afdeling, wie er vanuit de PvdA als wethouder wordt voor gedragen. Voor de KSC is het evident dat dit Marije zal zijn. De fractie bepaalt eveneens wie er vervolgens fractievoorzitter wordt. Harry is daartoe desgewenst weer beschikbaar.
De KSC constateert met genoegen dat de fractie van betekenis is in de Raad van Ede. Ook deze PvdA lijst heeft sterke kandidaten die volop ervaring vanuit de samenleving in de Raad brengt.
De KSC stelt de ledenvergadering van de PvdA voor om met de volgende lijst de verkiezingen in te gaan. Lijsttrekker onze wethouder, Marije Eleveld als het gezicht van de PvdA in Ede en onze kandidaat wethouder.
1. Marije Eleveld 21-08-1977
Marije studeerde na het Pallas Athene bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam en studeerde af als accountant. Ging aan de slag bij PriceWaterhouseCoopers en via de NS bij de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van EZ. Ze was maatschappelijk actief in de bewonerscommissie, daarna in de vereniging van eigenaren Laan van Kernhem en bij de dierenbescherming. In 2006 gekozen in de gemeenteraad en vanaf 2010 fractievoorzitter. In 2012 werd ze wethouder.
2. Harry van Huijstee 18-08-1960
Harry werd na het Marnix in Twente ingenieur elektrotechniek. Is nu technisch directeur/eigenaar van een bedrijf dat software ontwikkelt voor de industrie. Werd rond 2000 zeer actief in de PvdA en volgde in 2012 Marije op in de Raad en als fractievoorzitter.
3. Rasit Görgülü 26-09-1972
Rasit werd geboren in Turkije, deed daar de middelbare school en kwam op zijn 18e in Nederland. Hij studeerde met succes economie aan de Erasmus in Rotterdam. Vanaf 1998 werkt Rasit bij de Rabobank in verschillende posities en is vanaf 2011 adjunct-directeur verantwoordelijk voor Marketing arbeidsmarkt en Recruitment op het hoofdkantoor in Utrecht. Rasit heeft een sterke motivatie om wat terug te doen voor de maatschappij en is vanaf 2010 lid van de gemeenteraad.                                                                                                                4. Henk Buikema 22-01-1955
Henk kwam door de Pedagogische Academie Felua in Ede, voltooide aan de VU zijn opleiding tot docent en is dat tot vandaag aan het ROC in Apeldoorn. Was maatschappelijk actief in het jongerenwerk van de Taborkerk en vanaf 2009 bestuurslid van de PvdA afdeling. Vanaf 2012 fractievolger en maakte zich in het “sociaal domein” vooral eigen met Jeugdzorg.
5. Ria Maliepaard-Janssen 20-10-1954
Ria is geboren en getogen Edese. Op het Marnix College heeft ze het gymnasium afgerond en ze werkte o.m. als directiesecretaresse en PR -coördinator bij de voormalige Edesche Courant en later bij Wegener. Daarnaast was Ria altijd maatschappelijk actief, zoals ruim 20 jaar bij DTS. In 2001 stopte haar betaalde baan en van 2002 tot 2009 werkte ze als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en nu al weer bijna 5 jaar vicevoorzitter van de Adviesraad Participatie en Integratie en mede daardoor zeer betrokken bij de veranderingen binnen het Sociaal Domein.
6. Bernard Lekkerkerker 07-08-1972
Bernard ging na zijn havo tijd in 1991/92 naar een kibboets in Israël en fietste terug naar Ede; had daarna een grillige route in opleidingen op o.a. HBO niveau, ging werken en avondstudie combineren en haalde in 2004 het diploma Integraal Hoger Management. Doet nu in rustig tempo aan de open universiteit de opleiding algemene cultuurwetenschappen. Werkte de laatste tijd o.m. als huismeester/beheerder bij Woonstede en wilde toen politiek niet actief zijn. Ging bij Idealis (studenten-huisvester Wageningen) werken en melde zich aan als lid PvdA. Vanaf 1 december is hij via Welstede beheerder van de Meerpaal.

Met de nummers 4, 5 en 6 geven wij het belang aan van het sociaal domein in de nieuwe fractie.

7. Luuk Oost 22-02-1956
Luuk is als stads-Groninger actief geweest in de PvdA. Door bij Alterra/Wageningen te gaan werken werd Ede vanaf 1997 de woonplaats. Zijn carrière leidde uiteindelijk tot hoofd van het ontwikkelingsbedrijf van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), een zelfstandig deel van het ministerie van EZ. Luuk heeft veel kennis van Ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en volkshuisvesting. Met de reorganisatie van DLG is Luuk een eigen tekstbureau begonnen en organiseert daarnaast studiereizen naar Berlijn.
8. Karin Bijl-Mannaerts 04-08-1972
Karin studeerde scheikunde/milieutechnologie en kwam bij Senter/EZ te werken. Ze woonde daarna met haar gezin 4.5 jaar in Canada en werd daar maatschappelijk actief. Terug in Nederland bleef ze maatschappelijk actief zoals bij Stichting “de Instap” en bij Humanitas. Voor haar werk ontwikkelt en onderhoudt zij als consultant “intelligente tekstmodellen”.
9. Milona Hovestad-Hezemans 23-04-1968
Milona is penningmeester van onze afdeling. Was actief in de bewonerscommissie van de Luynhorst-I toen ze daar, tot 2004, woonde en van daaruit ook bij de reconstructie van Veldhuizen-A. Aan de HTS in Eindhoven haalde ze in 1990 het diploma bedrijfskader/Commercieel-administratief. Ze is nu senior klantenzorg medewerker bij een mooi Edes bedrijf.
10. Wout Schotsman 18-01-1943
Wout groeide op in Lunteren, doorliep de HBS, ging het bedrijfsleven in en werkte uiteindelijk 25 jaar bij Verkerke reproducties. Wout werd vanaf ongeveer 1960 actief bij de Jonge Socialisten en vanaf 1968 bij de PvdA. Is altijd maatschappelijk actief: van Woningbouwvereniging tot zelfs nu nog trainer van Evoba in Ederveen (Volleybal/badminton). Was eerder lid van de Raad van 1974 -1982 en van 2005 – 2010. Maakte toen bewust plaats voor jongeren en werd fractievolger en secretaris van de fractie. Is tevens “dorpsverslaggever “ voor het Bennekoms Nieuwsblad.                                             11. Peter Scherrenburg 10-12-1968
Peter is geboren en opgegroeid in Ede. Werkt als manager ICT en is daarnaast actief in de sport, vooral bij DTS. De komende raadsverkiezingen hebben hem het laatste duwtje gegeven om maatschappelijk nog meer actief te worden en wel in de PvdA.
12. Hans Langeveld 28-06-1961
Hans werd als boerenzoon “Wageninger”. Werkt sinds 2008 als ZZP-er op het gebied van bio-energie en duurzame productie. Weet bijvoorbeeld veel van mestvergisting. Is vaak in het buitenland, wil met zijn specialistische kennis graag betrokken zijn bij de fractie. Op dit moment denkt hij dat een raadslidmaatschap slecht te combineren valt met zijn werk.

13. t/m 30. Deze namen worden vastgesteld op de PvdA ledenvergadering van 11 december.

De Kandidaatstellingscommissie,
Ede, 26 november 2013
Simon van de Pol
Alet van Leeuwen
Willem Jezeer
Rob Spiegelenberg