21 februari 2018

Kevin Mac Donald #5 stelt zich voor!

Naam: Kevin Mac Donald

Leeftijd: 41 jaar

Dagelijks leven: ik werk voor een dochteronderneming van ABN AMRO als accountmanager.

Thuissituatie: mijn partner en ik hebben drie kinderen en we wonen in Veldhuizen.

Hobby’s: voetbal coach, sporten, lezen, muziek luisteren, leuke dingen doen met vrienden/familie.

Mooiste plek in Ede:  Ik heb in mijn jeugd veel tijd doorgebracht in het Edese bos, met familie en vrienden spelen en sporten en daarna gezellig picknicken.

Waarom PvdA: Iedereen telt mee en iedereen moet mee kunnen doen. Dit zie ik graag in een veilige en tolerante leefomgeving waar iedereen gelijke kansen heeft terug, zeker als het gaat om een woning, werk en scholing.  Als het ons lukt om meer mensen te helpen zichzelf te voorzien in hun basis behoefte zal dit leiden tot een grotere algemene tevredenheid, een logisch gevolg kan zijn dat dit zich vertaald naar een tolerantere gelukkigere samenleving. De PvdA is voor mij de partij die deze belangen en behoefte behartigd.

Wat kan in Ede beter:  Ede mag nog veel meer bruisen!  Denk hierbij aan meer evenementen en ook de terugkeer van de Kermis.

Daarnaast is het belangrijk om voor alle jeugd voldoende veilige openbare ruimtes en voorzieningen te hebben in de woonwijken en rondom scholen.

In onze gemeente Ede hebben we 12.000 mensen die problemen hebben met rekenen, schrijven en het gebruiken van een computer.

Dit maakt het voor deze groep extra lastig om een baan te vinden en goed aan te sluiten op de huidige samenleving. De PvdA Ede wil dit uiteraard veranderd zien.

Kevin Mac Donald