Door Henk Buikema op 7 oktober 2014

Kindcentra 2020 staan op de Edese agenda.

In augustus is de Paraplu-school, een brede school die 50 weken per jaar open is, in Ede gesloten. Eric van Iperenburg, een teleurgestelde ouder, heeft in augustus de pers gezocht en deed een oproep aan de politiek: De politiek is aan zet. Onder andere de fractie van de PvdA heeft toen met Eric gesproken en met hem heeft de PvdA de woordvoerders van de andere politieke partijen en de bestuurders van de 3 grote schoolbesturen: Proominent (openbaar), CNS (protestants –christelijk) en SKOVV (katholiek) gevraagd om een open gesprek over mogelijke nieuwe onderwijsconcepten tussen politiek en onderwijs.
Afgelopen donderdag, 2 oktober, was het gesprek met ouders, alle Edese fracties, Proominent, CNS, SKOVV als ook de Hervormde Schoolvereniging Ede en wethouder Johan Weijland.

Vanuit de ouders werd benadrukt dat goed onderwijs voor hun kinderen bovenaan staat, maar dat meer flexibele lestijden en mogelijke individuele leerlijnen voor kinderen en ouders ook wenselijk is.

Het onderwijs benadrukt dat het vooral om goed onderwijs gaat. Directeur Bert Dekker van Proominent benadrukte het belang van de ontwikkeling van kinderen in hun eerste 5 levensjaren. Deze 5 jaren zijn zo beslissend voor kinderen dat samenwerken van kinderopvang, peuteropvang en onderwijs in de toekomst hoogst noodzakelijk is. Hij verwees daarbij naar het Brondocument Kindcentra 2020: ontwikkel de toekomst. Daarin gaan de kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs op gelijkwaardige basis op in Kindcentra 2020 en vormen één nieuwe organisatie.

Vanuit de politiek werden vooral vragen gesteld over de mogelijke samenwerking binnen Ede tussen de schoolbesturen. De politieke wil om samen te werken is sterk aanwezig, maar daarbij is ook samenwerking tussen de verschillende besturen een vereiste voor goed en stevig onderwijs in de toekomst in Ede. Willen we kinderen van 0 tot 12 jaar goed laten opgroeien dan is het Brondocument Kindcentra 2020 richtinggevend. En dan zijn goede gebouwen ook zeer belangrijk. De politiek en dus de gemeente willen daarin hun rol spelen.

Het onderwijs vroeg de politiek hoe die naar deze ontwikkelingen kijkt.
De meeste politieke partijen zien het concept van Kindcentra 2020 zitten en vrijwel alle partijen zien kansen en uitdagingen om in Ede hier aan te werken. De politiek ziet ook dat huisvesting van het onderwijs bekeken moet worden vanuit het perspectief van de Kindcentra 2020.

Aan het eind van het open gesprek van ongeveer 1 uur onder de leiding van Harry van Huijstee (fractievoorzitter PvdA) besloten de deelnemers om het gesprek met elkaar voort te zetten en dan worden ook de organisaties van kinderopvang en peuterspeelzalen bij het overleg betrokken. Proominent organiseert dat binnen afzienbare tijd.

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema