Door op 26 juni 2015

Kolkakkerbuurt is ‘op’: renoveren of nieuwbouw?

Nagenoeg alle 163 bijna een eeuw oude woningen in de Edese ‘Kolkakker’ hebben funderingsproblemen, houtproblemen en vertonen verzakkingen. De huizen zijn moeilijk aan te passen aan de eisen van deze tijd. Desondanks wonen heel veel mensen nog steeds met veel plezier in deze wijk. En wat is dan wijsheid: slopen en nieuwbouw of toch opknappen? De PvdA juicht de plannen van Woonstede toe om in samenspraak met de buurt voor iedereen acceptabele keuzes te maken.

De Kolkakkerbuurt is een tuindorp uit de jaren 20 van de vorige eeuw met laagbouwwoningen, veel groen en pleintjes. Het landelijke idee van een tuindorp, waarbij er ruimte was voor moestuinen, paste goed bij de agrarische sfeer van de gemeente Ede en werd hier omarmd. Maar nu, 100 jaar later, zijn de woningen ‘op’.

Eigenaar Woonstede heeft een grondige analyse gemaakt waaruit slopen en nieuwbouw als de beste optie naar voren is gekomen. Nieuwe woningen die wél voldoen aan de eisen van nu en die in de toekomst energiezuinig en en comfortabel zijn en betaalbaar blijven voor de huurders.

Woonstede gaat in gesprek met de bewoners, die inmiddels een bewonerscommissie hebben gevormd. Er ligt nu een helder standpunt dat pleit voor nieuwbouw. Het is zeer begrijpelijk dat dit allerlei vragen bij de bewoners oproept: “kan ik terug naar mijn eigen straat? blijft de huur betaalbaar? ik heb net nieuwe vloerbedekking gelegd, wie betaalt er nu? waar moet ik intussen wonen en moet ik dan echt 2 x verhuizen?” Deze zorgen moeten bespreekbaar zijn, maar natuurlijk komt ook de inrichting van de wijk aan bod, welke woningtypes komen er, wanneer is wie aan de beurt en waar is er ruimte voor groen.

Ook zal niet iedereen overtuigd zijn dat alle 163 woningen gesloopt moeten worden. Wellicht dat een aantal panden gerenoveerd kan worden, mooi voor het behoud van een stukje cultuurhistorie en van de sfeer van de wijk. Ook voor deze discussie moet ruimte zijn. Eerder heeft Woonstede in samenspraak met bewoners van Oud Ede-Zuid hun buurt, bestaande uit woningen die ooit gebouwd zijn voor ENKA-arbeiders, met succes opnieuw vorm gegeven.

Ook in de Kolkakkerbuurt moet overleg tussen alle betrokkenen leiden tot een algemeen draagvlak voor zowel het stedenbouwkundige als het sociaal plan wat daarbij hoort. Hoe dan ook pleiten wij als PvdA Ede voor het behoud van het bijzondere karakter van het tuindorp. We zullen volgen of bewoners en Woonstede goed samenwerken, zodat er weer een wijk ontstaat waar mensen prettig kunnen wonen in betaalbare woningen die klaar zijn voor de toekomst.