Door op 10 juli 2015

Koopzondag in Ede een feit

Donderdagavond 9 juli heeft de gemeenteraad van Ede besloten de openstelling van de winkels op zondag in de kern Ede mogelijk te maken. Hieronder het persbericht van de 6 initiatief nemende partijen. De winkels mogen open vanaf 11 juli 2015.

Ede 9 juli 2015

———-PERSBERICHT————————————————

Koopzondag in Ede feit.

Donderdag 9 juli 2015 heeft een meerderheid van de raad van Ede ingestemd met het verruimen van de winkeltijden in Ede. Hierdoor krijgen de ondernemers in de kern Ede de gelegenheid de winkels op zondag te openen voor het publiek. Aanleiding voor deze verruiming van de winkeltijden is mede de uitslag van het gehouden raadplegend referendum.

Het aangenomen voorstel is ontstaan door een samenwerking van 6 partijen (PvdA, GemeenteBelangen, D66, Burgerbelangen, VVD en Groen Links/Progressief Ede). Vanzelfsprekend willen de partijen respecteren wat leeft in de buitendorpen én in de plaats Ede. Op deze manier wordt recht gedaan aan de diversiteit in de Edese samenleving. Dat is democratie. Elkaar de ruimte toestaan waarbinnen deze initiatieven mogen en kunnen ontstaan.

De uitslag van het referendum geeft aan dat op deze manier voorzien wordt in een behoefte die bij een substantieel deel van de consumenten en ondernemers aanwezig is. Ook het toerisme wordt op deze manier versterkt.

Het is een belangrijke impuls voor het centrum van Ede. Het centrum aantrekkelijker maken en zo de leegloop een halt toe roepen. Dit zorgt ervoor dat andere ondernemers gestimuleerd worden om zich in Ede te vestigen. Dat gebeurt onder andere door ondernemers de keuzevrijheid te geven om het aantal koopzondagen zo in te delen zoals zij dat willen. Daarom willen de 6 partijen dat de verruiming voor alle zondagen geldt. Met als extra aandachtspunt, zoveel als mogelijk, rekening te houden met het personeel, de bezoekers van de verschillende kerkdiensten en de bewoners van met name de winkelgebieden. Dit wordt vormgegeven door de openingstijden vanaf 12.00 uur toe te staan en door goed te luisteren naar de signalen die ontstaan naar aanleiding van de zondagsopening van de winkels.

Ede is op weg om een stad te worden waarin het, nog meer dan tot nu toe, aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te studeren. PvdA, GemeenteBelangen, D66, Burgerbelangen, VVD en Groen Links/Progressief Ede wensen iedereen een mooie zondagsbesteding met alle Edenaren.