Door Henk Buikema op 3 mei 2015

Kwartaal I 2015 Fractie

Maandagavond is fractie-overlegavond. Dan worden in te nemen standpunten besproken en de actuele situatie in Ede.

Een aantal kernpunten uit het afgelopen kwartaal; dikwijls al eerder  op deze website toegelicht:

 •  Een aantal fractieleden waren aanwezig bij de demonstratieve bijeenkomst op het “Marnix-plein”naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. We hebben nadrukkelijk navraag gedaan over het beleid op dit gebied in Ede en zijn voorlopig gerust gesteld over de Edese aanpak.
 • Ria Maliepaard is actief betrokken bij het maken van een sociale monitor in Ede. Deze monitor wordt ontwikkeld om zo duidelijk mogelijk gegevens over het sociaal domein boven tafel te krijgen om zodoende goed beleid neer te zetten of het beleid bij te stellen.
 • We nemen deel aan het Bondgenootschap voor laaggeletterdheid in Ede. Harry van Huijstee heeft het overleg hierover bijgewoond en de fractie wil dit thema nadrukkelijk op de politieke agenda zetten.
 • Er is voortgang in de totstandkoming van de stichting Leergeld. Astrid Wagenaar bracht in de fractie verslag uit en we hopen dat de stichting vanaf september actief is. Astrid houdt ons op de hoogte.
 • Woningbouw: We hebben ingestemd met de ontwikkelingen rond Park Reehorst. Wij stellen nadrukkelijk het onderwerp sociale woningbouw aan de orde omdat we bezorgd zijn over de voorraad goedkope woningen.
 • Food Valley: De ontwikkeling hiervan is een groot thema. Rasit Görgülü heeft in een sprankelende bijdrage nadrukkelijk het standpunt van de PvdA naar voren gebracht.
 • De Raad heeft in informatieve bijeenkomsten gesproken over: duurzaamheid; het centrum en het buitengebied.
  • Bij duurzaamheid heeft de fractie een motie ingediend samen met Groen Links en Christen Unie om Ede te nomineren voor Fietsstad 2018. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen.
  • In de bijeenkomst over het centrum heeft Rasit een prima “pitch” gehouden over de visie van de PvdA op de ontwikkelingen rond het centrum van Ede. Het centrum moet zeker niet groter en jammer dat er verschillende pleinen zijn die allemaal wel het hart van Ede op kunnen eisen. Het Museumplein en de Markt zijn daar voorbeelden van. En jammer dat de ingang van Cultura is afgewend van het centrum.
  • Bij het buitengebied heeft Harry bepleit om niet overal in het buitengebied bedrijfjes te laten ontstaan naast de landbouwbedrijven. Laten we die bedrijvigheid vooral concentreren op de lokale bedrijfsterreinen , waardoor het karakter van het buitengebied bewaart blijft.
 • Samen met de ChristenUnie is ene motie over mountainbiken op de hei royaal aangenomen. De motie heeft ertoe bijgedragen dat defensie een ietsje soepeler bejegening naar mountainbikers heeft.
 • In maart zwengelde de VVD als oppositiepartij de discussie over het ambstgebed aan. Harry heeft inde Raad bepleit om te stoppen met de traditie van het ambtsgebed.
  • NB: De afronding was niet in dit kwartaal, maar toch….:De stemmen in de Raad  staakten met 19 voor en 19 tegen; dit kon doordat een lid van D’66 afwezig was. Daarom was een nieuwe  definitieve stemming nodig in mei. Omdat Ellen Out van GroenLinks/PE voor deze stemming haar vakantie onderbrak was er nu een meerderheid voor afschaffen van het ambtsgebed. Omwille van over en weer respect is er in de Raad een compromis gevonden waar iedereen mee kon instemmen: De Raad wordt niet meer geopend met een ambtsgebed; voorafgaande aan de Raad is er wel een gebed. Het verschil is misschien voor fijnproevers maar is gelegen in het geven dat de Raad nu kan beginnen ook als tegenstanders van het ambtsgebed wegblijven. Zonder wijziging zou de Raad geen quorum (vereist aantal aanwezigen) hebben. Harry heeft dit standpunt in en buitend e Raad verwoord
 • Werkbezoeken vanuit de Fractie zijn afgelegd bij zorginstellingen zoals : Opella, Icare, de Medewerker.
 • mEdemaken: Enkele fractieleden hebben het proces rond “mEde maken” intensief gevolgd.
 • De fractie heeft in de afgelopen maanden bezoek gehad van respectievelijk wethouder Vreugdenhil en Weijland.
 • In de fractie werd ook de Jongerenraad ontvangen.
  • NB: De Jongerenraad heeft 5 raadsleden,  waaronder Henk Buikema, genomineerd voor de politicus die tot nu toe het meest heeft betekend voor jongeren in de gemeente Ede.

De fractie heeft met andere partijgenoten  rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Vallei-Veluwe in een aantal wijken geflyerd. In  het centrum waren we op de laatste koude zaterdag voor de verkiezingen.  Mede naar aanleiding van de teleurstellende uitslag  heeft de fractie het plan opgevat om vanaf dit voorjaar alle leden van de plaatselijke afdeling te bezoeken.

Tenslotte: De fractie heeft als voornemen voor de rest van 2015 om ons meer te profileren in de plaatselijke en de regionale pers.

Henk Buikema, secretaris van de PvdA – fractie Ede.

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema